BORANG TUNTUTAN ELAUN BIMBINGAN PRAKTIKUM
Bagi tempoh hingga

A. BUTIRAN DIRI PEMBIMBING
NAMA GURU:
NO KAD PENGENALAN:
JAWATAN:      GRED/ KATEGORI:
NO GAJI: *wajib diisi

NAMA & ALAMAT SEKOLAH:

NO. TELEFON PEJABAT:  NO. FAKS:
NO. TELEFON BIMBIT: *wajib diisi
EMAIL: *wajib diisi
NAMA & CAWANGAN BANK:
NO AKAUN BANK:


B. MAKLUMAT GURU PELATIH
BIL NAMA GURU PELATIH MAJOR MINOR
1.
2.
3.
4.


C. BUTIRAN TUNTUTAN
BULAN TEMPOH JUMLAH HARI/BULAN KADAR KELAYAKAN JUMLAH
JANUARI hingga | / | 31 40.00
FEBRUARI hingga | / | 28 40.00
MAC hingga | / | 31 40.00
APRIL hingga | / | 30 40.00
JUN hingga | / | 30 40.00
JULAI hingga | / | 31 40.00
OGOS hingga | / | 31 40.00
SEPTEMBER hingga | / | 30 40.00
OKTOBER hingga | / | 31 40.00
Jumlah Hari:             Jumlah Pelajar Yang Dibimbing: wajib diisi
Jumlah Besar (RM)

D. PENGAKUAN DIRI
Saya mengaku bahawa telah menjalankan tugasan bimbingan kepada guru pelatih berkenaan pada tempoh

hingga dan segala butiran di atas adalah benar.
Tarikh:
Tandatangan: _______________________________

Nama:


E. PENGESAHAN SEKOLAH / INSTITUT
Disahkan telah menjalankan tugas di atas_______________________________
Guru Besar / Pengetua
Cop Sekolah
Disemak oleh :_______________________________
KU Praktikum
IPG Kampus Darulaman
Diluluskan oleh :_______________________________
Pengarah
IPG Kampus Darulaman