SUMBER MANUSIA

Foto   Nama Jawatan  Sijil Kepakaran Jabatan
  Dr. Hjh. Amani binti Abdullah
Mubarak 
Ketua Sekretariat 

MS ISO 9001:2008
MS ISO 9001:2015
Timbalan
Pengarah
  Hjh. Zakiah binti Mahmud    Setiausaha Sekretariat MS ISO 9001:2008
MQ ISO 9001:2015
JTP 
  Hjh. Shabibah binti Shaufit
Affandi   

Penolong Setiausaha Sekretariat MS ISO 9001:2008
MS ISO 9001:2015
JPIM
  Dr. Hj. Mohd Zailani bin Ismail Penyelaras Akreditasi (MQF) MS ISO 9001:2008
MS ISO 9001:2015
JBAR
  Hj. Mohd Nashri bin Yaakub  Penyelaras SPK   MQ ISO 9001:2008
MS ISO 9001:2015
 JPJPK
  Hj. Mohd Rodzi bin Abdullah  Ketua Audit MS ISO MS ISO 9001:2008
MS ISO 9001:2015
Lead Assessor MS
ISO 9001:2008
 JSM
Dr. Hjh. Noor Zila binti Md
Yusuf  
 
Penyelaras Pengurusan Risiko  -  JPM
Khor Cheng Hoon Urus Setia  - JB