PENSYARAH

FOTO NAMA/JAWATAN KELULUSAN KEPAKARAN


Dr. Amani binti Dahaman@Dahlan

Ketua Jabatan

 • Ijazah PhD Pendidikan Bahasa Arab   
 • Ijazah MA Education Management 
 • Ijazah BA (Hons) Arabic Language & Literature 
 • Diploma Pendidikan (Bahasa Arab)
 • Pendidikan Bahasa Arab
 • Pembangunan Modul DDR
 • Modul Inovasi Pendidikan
 • Pembangunan Kurikulum 

 Abd Aziz bin Hassan @ Yahya

Ketua Unit Pedagogi dan Pentaksiran

(Ketua Unit Kanan) 

 • Ijazah Sarjana Pengajaran Bahasa Arab Bahasa Kedua
 • Ijazah Sarjana Muda Usuluddin Falsafah
 • Diploma Pendidikan (Pengajian Islam)  
 
 • Pembangunan Kurikulum Bahasa Arab
 • Jurulatih Utama Tranformasi Praktikum
 • Pengajar/Pakar Seni Kaligrafi Arab
   

Sazura binti Zakaria

Ketua Unit Kurikulum Teras 

 
 • Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengajaran Bahasa Arab sebagai Bahasa Kedua) 
 • Ijazah BA (Hons) Bahasa Arab & Kesusasteraan
 • Diploma Pendidikan (Pendidikan Bahasa Arab)
 • Pengajaran Bahasa Arab sebagai Bahasa Kedua
 • Kaedah Pengajaran Kemahiran Berbahasa Arab 
   

Mohamad Azizi bin Md Mukhtar

Ketua Unit  Penyelidikan,Inovasi dan Kurikulum Kontemporari 

 
 • Ijazah Sarjana Sastera (Hadith)
 • Sarjana Muda Usuluddin (Dakwah)
 • Diploma Pendidikan (Bahasa Arab)
 
 • Kurikulum dan Pentaksiran Bahasa Arab
 • Usuluddin (Pengajian Dakwah dan Hadith) 
   

Dr. Farihah binti Hussain

Setiausaha 
 
 • Ijazah PhD Pendidikan Bahasa Arab
 • Ijazah Sarjana Usuluddin
 • Ijazah Sarjana Muda (Bahasa Arab) 
 • Diploma Pendidikan (Bahasa Arab)  
 
 • Pendidikan Bahasa Arab
 • Asas Penyelidikan Kualitatif
 • Asas Pengenalan Mendeley 
   

Mohd Sukri bin Ahmad

Pensyarah Akademik 

 
 • Ijazah Sarjana Pendidikan 
 • Ijazah Sarjana Muda Usuluddin
 • Diploma Pendidikan
 
 • Pendidikan/Pedagogi Bahasa Arab & Pendidikan Islam
 • Bahasa Arab Kaedah Pare 
   

Mohd Najib bin Sulaiman

 Pensyarah Akademik

 
 • Ijazah M.Ed (TASL)
 • Ijazah BA (Hons) Bahasa Arab 
 • Diploma Pendidikan (Major Bahasa Arab)
 
 • TASL(Pengajaran Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua)
 • Pendidikan Bahasa Arab. 
   

Md Zubir bin Hj. Zakaria

Pensyarah Akademik

 
 • Ijazah Sarjana Pendidikan
 • Ijazah Sarjana Muda (Bahasa Arab)
 • Diploma Pendidikan (BA/PI)
 
 • TMK dan Multimedia
 • Bahasa Arab /Pendidikan Islam
 • Takaful 
   

Dr. Jazmi bin Md Isa

Pensyarah Akademik

 
 • Ijazah PhD Management
 • Ijazah Sarjana Sains Pengurusan
 • Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab
 • Diploma Pendidikan (Bahasa Arab)
 
 • Bahasa Arab dan Pengurusan
 • Bahasa Arab Kaedah Pare
 • Ceramah Motivasi
   

Azhari bin Hamzah

Pensyarah Akademik

 
 • Ijazah Sarjana Bahasa Moden (Bahasa Arab)
 • Ijazah Sarjana Muda Bahasa & Kesusasteraan Arab
 • Diploma Pendidikan (Pengajian  Bahasa Arab)
 
 • Bahasa Arab
 • Terjemahan
 • Penulisan, Pembangunan Kurikulum
 • Pendidikan Islam
   

Dr. Mohd Zailani bin Ismail

 Pensyarah Akademik

 
 • Ijazah PhD Pendidikan (Penilaian Program
 • Ijazah Master of Syariah
 • Ijazah Bachelor of Syariah 
 • Diploma Pendidikan (Pengajian Agama Sekolah Menengah)
 
 • Penilaian Program/Kurikulum
 • Pengajian/Pendidikan Islam
 • Ekonomi Islam
 • Mixed Method Research
 • Certified Coach 
   Muhammad Sayuti bin Abdul Shukor

Pensyarah Akademik

 
 • Ijazah Sarjana (Pengurusan Pendidikan)
 • Ijazah Sarjana Muda (Syariah)
 • Diploma Pendidikan (Bahasa Arab)
 
 • Pembangunan Modul Kepimpinan 
 • Pendidikan Moral 
 • Sejarah Adab Arabi
 • Pengajian Al Quran
 • Sirah Nabawiah
 • Penceramah Haji dan Umrah Lembaga Tabung Haji (PEKTA)