PROFIL PENSYARAH 

Foto      Nama Jawatan Kelulusan Akademik / ikhtisas Bidang Kepakaran
  Dr. Hjh Azizah binti Sarkowi Ketua
Jabatan

Ijazah Kedoktoran (Pendidikan)Ijazah

Sarjana Sains (Teknologi
Maklumat)

Ijazah Sarjana Muda TeknologiMaklumat (Kepujian)

Diploma Pendidikan (Teknologi
Maklumat)

Pentaksiran Dalam
Pendidikan

Penilaian dan
Pengukuran dalam
Pendidikan

   Dr. Mahaya binti Salleh  Ketua Unit

Ijazah Kedoktoran (Psikometrik dan Penilaian Pendidikan)

Ijazah Sarjana Pendidikan
(Psikometrik dan Penialaian Pendidikan)

Ijazah Sarjana Muda
Komunikasi Massa (Kepujian)

Diploma Pendidikan (Bahasa Melayu / Geografi)

Diploma Sebaran Am Setaraf Ijazah Sarjana Muda

Pentaksiran Dalam
Pendidikan

Penilaian dan
Pengukuran dalam
Pendidikan
  Dr. Mashira binti Yahaya Ketua Unit /
Pensyarah
Cemerlang

Ijazah Kedoktoran (Psikologi
Pendidikan)

Ijazah Sarjana Sains
Pengurusan Pendidikan

Bachelor of Economic (Public
Administration)

Psikologi Pendidikan
  Dr. Zakaria bin Mohd Arif Ketua Unit

Ijazah Kedoktoran (Pendidikan)

Ijazah Sarjana Sains Psikologi
Pendidikan

Ijazah Sarjana Muda
Pentadbiran Perniagaan

Diploma Pendidikan Akaun /
Perdagangan

Diploma Pengajian Al Quran

Psikologi Pendidikan
  Suhailah binti Shariff Ketua Unit

Ijazah Sarjana Sains
(Pengurusan Pendidikan)

Ijazah Sarjana Muda
Kemanusian dan Pendidikan
dengan Kepujian

Pedagogi
  Mohd Yusri bin Mohamad Noor Setiausaha

Ijazah Sarjana Pendidikan
(Pengurusan Pendidikan)

Ijazah Sarjana Muda
Pendidikan Bimbingan dan
Kaunseling.

Pentaksiran dalam
Pendidikan.

Psikologi Pendidikan

 Dr. Ahmad Sobri Shuib  Pensyarah Akademik

 Doktor Falsafah Ph.D (UM) Perkembangan Kurikulum

Ijazah Sarjana Pendidikan (UM) Perkembangan Kurikulum 

Ijazah Sarjana Muda Hons (USM) Kesusasteraan / Sejarah

Sijil Perguruan Asas (MP Sri Pinang, PP)

Kurikulum & Pengajaran

Kurikulum Masa Depan

Kurikulum dan Teknologi

Kajian Masa Depan 

Pedagogi & Psikologi

  Che Mas binti Saud Pensyarah Akademik

Ijazah Sarjana Sains
(Pengurusan Pendidikan)

Ijazah Sarjana Muda Sains
Kemasyarakatan Antropologi/
Sosiologi

Sijil Perguruan Asas

Pedagogi

Sosiologi

  Baskaran a/l Subramaniam Pensyarah
Akademik

Ijazah Sarjana Sains
(Pengurusan)

Ijazah Sarjana Muda Dengan
Kepujian (Sejarah)

Diploma Pendidikan Sejarah

Psikologi Pendidikan

  Saifudin Azam Shah bin Ahmad Pensyarah
Akademik

Ijazah Sarjana Sains
(Pengurusan Pendidikan)

Ijazah Sarjana Muda Dengan
Kepujian (Pengurusan
Perniagaan)

Sijil Perguruan Asas

Pedagogi

Psikologi dan Ilmu
Pendidikan

Pembinaan Modul
Integriti

Pembinaan Standart
BPG/KPM

Koloborasi dan
Bimbingan Inovasi
dalam Pendidikan

  Zakirah Imana Ho binti Abdullah

Pensyarah

Akademik

Ijazah Sarjana Pentadbiran
Perniagaan (MBA)

Ijazah Sarjana Muda
Pentadbiran Perniagaan (BBA)

Diploma Pendidikan
(Perdagangan / Geografi)

Pedagogi

Unit Beruniform

  Ooi Siew Tin

Pensyarah


Akademik

Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan Pendidikan)

Ijazah Sarjana Muda
Kesusasteraan Geografi

Sijil Perguruan TESL

Asas Kepimpinan

Geografi

  Asbullah bin Basri

Pensyarah
Akademik

Ijazah Sarjana Kepimpinan
Pedagogi

Ijazah Sarjana Muda
Pendidikan Matematik

Sijil Perguruan Pendidikan
Matematik

Pedagogi
  Rohana binti Osman

Pensyarah Akademik

 

Ijazah Sarjana Kesusasteraan
Melayu

Ijazah Sarjana Muda Sejarah
(Kepujian)

Kursus Perguruan Asas tiga
Tahun (Teaching English as a
Second Launguage)

Perkembangan
Kanak-kanak
  Dr Nazri bin Halim

Pensyarah
Akademik

Ijazah Kedoktoran (Psikologi
Pendidikan)

Ijazah Sarjana Sains
Pengurusan Pendidikan
(Psikologi Pendidikan)

Ijazah Sarjana Muda Pengajian
Melayu

Psikologi Pendidikan
  Furiza binti Yahya

Guru Prasekolah

Ijazah Sarjana Psikologi
Pendidikan

Ijazah Sarjana Muda
Prasekolah

Diploma Pendidikan Prasekolah

Prasekolah