FOTO PENSYARAH

KELULUSAN AKADEMIK

KEPAKARAN

 

Dr Hj Asri Md Saman @ Osman

Ketua Jabatan 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  • Ijazah Kedoktoran Pendidikan Islam, UM - 2020
  • Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam), UM - 2008
  • Ijazah Sarjana Muda Bahasa & Linguistik (Bahasa Arab), UM - 2002
  • Sijil Perguruan Asas SR (Pengajian Agama Islam), MPKI - 1995

 

Pendidikan Islam, Model Qudwah Hasanah Guru (Akhlak), Munsyi  Dewan (Jawi),
Design and Development Research (DDR)

 

Dr Mohd Zaini Md Zain

Ketua Unit Kanan/ Ketua Unit Pendidikan Islam

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  • Ijazah Kedoktoran Usuluddin (al-Quran dan Hadis), USM - 2016
  • Ijazah Sarjana Pengajian Islam, UKM - 2011
  • Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Islam), UM - 1998
  • Diploma Pengajian Islam (al-Quran dan al-Sunnah), KUSZA
 
Pedagogi Pendidikan Islam, Pendidikan al-Quran, Bahasa Arab 

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

Ke Arah Melestari Kecemerlangan

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral (JAPIM) merupakan pemacu kecemerlangan IPG Kampus Darulaman sebagai salah sebuah institut yang telah dikelompokkan sebagai kampus kebitaraan Pendidikan Islam Tier 2 bagi zon utara semenanjung Malaysia. Jabatan ini diterajui oleh seorang Ketua Jabatan dan dibantu oleh empat ketua unit utama, iaitu Unit Pendidikan Islam, Unit Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah, Unit Pendidikan Moral dan Unit Tamadun Islam. Keempat-empat unit ini mendokong tonggak kelestarian institut dalam merealisasikan visi dan misi jabatan khususnya dan IPG umumnya. JPIM menggunakan kepakaran yang tinggi dalam mengendalikan dan menganjurkan program ilmu yang memberi penghayatan mendalam terhadap Pendidikan Islam. Program-program ilmu yang dianjurkan antaranya Tazkiyah al-nafs, Daurah al- Kitab, Kuliah Maghrib, Kuliah Tahsin al-Quran serta program lain berkaitan Pendidikan Islam, Pendidikan Moral dan Tamadun Islam di peringkat jabatan, institut dan IPGM. Sehingga Januari 2020, terdapat tiga program yang dikendalikan oleh JPIM bagi tahun 2020, iaitu Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP) Pendidikan Islam, Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (PISMP) Pendidikan Islam, dan Program Diploma Pascasiswazah Pendidikan (PDPP) Mod Kursus Dalam Cuti (KDC) Tahfiz. Enrolmen pelajar JPIM yang mengikuti semua program yang ditawarkan berjumlah 404 orang merangkumi 348 orang pelajar program sepenuh masa dan 56 orang pelajar program mod Kursus Dalam Cuti (KDC).