Sumber Manusia 

Staf Nama Jawatan
Kelulusan Akademik/

Ikhtisas
Bidang Kepakaran
En. Muftar bin Mohamad
Saad

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ketua Jabatan

Ijazah Sarjana
Pendidikan
(Sains Sukan)
Ijazah Sarjana Muda
Pendidikan
(Pendidikan Jasmani)

Pedagogi PJK
Pengurusan PJK
Pendidikan Luar
Perkhemahan Unit Beruniform

Hjh. Nor Sazila binti Zakaria

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ketua Unit
Program
Pengajian
Akademik
(Ketua Unit Kanan)

Ijazah Sarjana
Pendidikan
(Keusahawanan)
Ijazah Sarjana Muda
(Pengurusan Perniagaan)
Diploma Pendidikan
(Perdagangan dan
Perakaunan)

Perdagangan dan
Pendidikan Keusahawanan
Unit Uniform Pengakap


Pn. Suhartina binti Md Yusop

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ketua Unit
Pengurusan
Akademik

Ijazah Sarjana Sains
Psikologi Pendidikan
Ijazah Sarjana Muda
Teknologi
Diploma Pendidikan
(TESL)

English Language
Proficiency (ELP)
Malaysian University
English Test (MUET)

Hjh. Zubaidah binti Mat Nor

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ketua Unit
Penambahbaikan
Berterusan
Akademik

Ijazah Sarjana
Pendidikan 
(Pendidikan Khas)
Ijazah Sarjana Muda
Pendidikan 
(Pendidikan Khas)

Pemulihan dan Pertuturan
Murid (Pendidikan Khas)
Bahasa Isyarat
Terapi dalam Pendidikan
Khas
Intervensi Awal Murid
(Pendidikan Khas)
Pengurusan Pentadbiran
(Pendidikan Khas)

 

 

 

 

Dr Wan Nornajmiwati bt Wan Ab Rahman

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

Ketua Unit
Pengembangan
Profesionalisme
Akademik

 

 

Ijazah Doktor Falsafah (Pendidikan Islam)

Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam)

Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam

Pendidikan Islam, Pembangunan Spiritual, Design And Developmental Research (DDR)

En. Mohd Sahafudin bin
Zakaria

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ketua Unit
Pengurusan
Pembelajaran
Digital
Ijazah Sarjana
Pendidikan (Teknologi
Pengajaran)
Ijazah Sarjana Muda
Kejuruteraan Elektrik
(Kuasa)
Diploma Pendidikan (Pendawaian Domestik)
Rekabentuk Teknologi
Pakar Pengajar dalam bidang Pendawaian
Google for Education
Certified Educator Level 1

Pn. Nor Hafidzah binti Ahmad @ Mohd Dzuki

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pembantu Tadbir

Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM)