Sumber Manusia 

 

Staf Nama/ Jawatan
Kelulusan Akademik/

Ikhtisas
Bidang Kepakaran

 

En. Mohamad Azizi bin Md Mukhtar

Ketua Jabatan

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 • Ijazah Sarjana Sastera (Hadith)
 • Sarjana Muda Usuluddin (Dakwah)
 • Diploma Pendidikan (Bahasa Arab)
 • Kurikulum dan Pentaksiran Bahasa Arab
 • Usuluddin (Pengajian Dakwah dan Hadith)

 

Pn. Suhartina binti Md Yusop

Ketua Unit Pengurusan Akademik

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Ijazah Sarjana Sains
  Psikologi Pendidikan
 • Ijazah Sarjana Muda
  Teknologi
 • Diploma Pendidikan
  (TESL)
 • English Language Proficiency (ELP)
 • Malaysian UniversityEnglish Test (MUET)

Hjh. Nor Sazila binti Zakaria

Ketua Unit Program Pengajian
Akademik

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Ijazah Sarjana
  Pendidikan
  (Keusahawanan)
 • Ijazah Sarjana Muda
  (Pengurusan Perniagaan)
 • Diploma Pendidikan
  (Perdagangan dan
  Perakaunan)
 • Perdagangan dan
  Pendidikan Keusahawanan
 • Unit Uniform Pengakap

Hjh. Zubaidah binti Mat Nor

Ketua Unit Penambahbaikan Berterusan Akademik

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Ijazah Sarjana
  Pendidikan 
  (Pendidikan Khas)
 • Ijazah Sarjana Muda
  Pendidikan 
  (Pendidikan Khas)
 • Pemulihan dan Pertuturan
  Murid (Pendidikan Khas)
 • Bahasa Isyarat
  Terapi dalam Pendidikan
  Khas
 • Intervensi Awal Murid
  (Pendidikan Khas)
 • Pengurusan Pentadbiran
  (Pendidikan Khas)
 

 

 

 

Dr Wan Nornajmiwati bt Wan Ab Rahman

Ketua Unit Pengembangan Profesionalisme Akademik

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 • Ijazah Doktor Falsafah (Pendidikan Islam)
 • Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam)
 • Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam
 • Pendidikan Islam
 • Pembangunan Spiritual
 • Design And Developmental Research (DDR)

En. Mohd Sahafudin bin Zakaria

Ketua Unit Pengurusan
Pembelajaran Digital

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Ijazah Sarjana Pendidikan (Teknologi Pengajaran)
 • Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)
 • Diploma Pendidikan (Pendawaian Domestik)
 • Rekabentuk Teknologi
 • Pendawaian Elektrik
 • Google for Education Certified Educator Level 1

Pn. Nor Hafidzah binti Ahmad @ Mohd Dzuki

Pembantu Tadbir

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM)