PERANCANGAN TAHUNAN JPJK 2024

CARTA ORGANISASI

JABATAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN (JPJK)
‘Kecemerlangan Kognitif, Afektif dan Psikomoto bermula di sini’

PENGENALAN

Pengenalan

Jabatan Pendidkan Jasmani dan Kesihatan (JPJK) ialah jabatan yang bertanggungjawab terhadap Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman amnya dan Timbalan Pengarah khususnya dalam hal yang berkaitan bidang Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, iaitu pendidikan jasmani, pendidikan kesihatan, pendidikan kokurikulum dan ekstra kurikulum. Jabatan ini terdiri daripada tiga unit, iaitu Unit Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, Unit Kokurikulum dan Unit Ekstra Kurikulum. JPJK mengendalikan kursus berkaitan bidang Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kokurikulum untuk Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP), Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dan Program Diploma Pasca Pendidikan (PDPP).

Fungsi Jabatan

- Memberikan pendidikan yang selaras dengan kurikulum bidang pengajian bagi memastikan kemantapan pelajar dari        aspek kognitif, afektif dan psikomotor.

UNIT PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

- Melaksanakan kurikulum Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda (PPISMP) Pendidikan Rendah dan Program               Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) Pendidikan Rendah


- Merancang, memantau dan menilai pelaksanaan pelan strategik Jabatan PJ&PK


- Bertindak sebagai ‘Programme Owner’ bagi kursus PJ&PK serta memastikan Pelaksanaan Jaminan Kualiti dan                 Penambahbaikan “Self Review Report” (SRR) Kursus


- Bertindak sebagai penggubal Maklumat Kursus (MK) kursus PJ&PK. Memastikan Pencapaian Matlamat dan hala             tuju pelaksanaan Kurikulum - Hasil Pembelajaran Kursus dan Hasil Pembelajaran Topik bagi kursus PJ&PK


- Merancang dan melaksanakan agihan kursus dan interaksi serta membimbing, memantau dan menilai                               pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran, soalan dan kerja kursus PJ&PK dan peperiksaan


- Membimbing, memantau dan menilai pelaksanaan amalan profesional jabatan PJ&PK. Membimbing, memantau               dan menilai pelaksanaan penyeliaaan kajian tindakan, penulisan ilmiah dan inovasi pelajar


- Memastikan kecemerlangan Penyelidikan, Penulisan Ilmiah dan Inovasi unit PJ&PK


- Menyelaras aktiviti perancangan, penggubalan, pemurnian, percetakan dan pengedaran bahan sumber pengajaran           dan pembelajaran. Membimbing, memantau dan menilaiPembangunan Profesionalisme Pensyarah


- Merancang penyediaan anggaran perbelanjaan tahunan Jabatan PJ&PK. Mengawal selia aset dan sumber                       Jabatan  PJ&PK. Bertanggungjawab memantau dan menyelia prestasi pensyarah dan staf pelaksana di Jabatan               PJ&PK, Merancang, menyelia dan menyelenggara bilik-bilik khas Jabatan PJ&PK

 

PROFIL PENSYARAH

  NAMA/JAWATAN IJAZAH KEPAKARAN
 

IDRUS BIN ASHAARI

KETUA JABATAN

013-3391343

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Ijazah Sarjana Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Ijazah Sarjana Muda Sains Sukan
Sijil Perguruan Asas
 Pendidikan Jasmani
 

ZAINOL RASHIDI BIN MD. NOOR

PENOLONG KETUA JABATAN

019-4789822

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ijazah Sarjana Sains
Pendidikan Jasmani
Ijazah Sarjana Muda
Pendidikan Jasmani
Sijil Perguruan Asas
 Pendidikan Jasmani
 

DR ISMAIL BIN YAACOB

PENSYARAH AKADEMIK

013-4376400

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PhD – Pendidikan Jasmani
Ijazah Sarjana Pengurusan
Pendidikan
Ijazah Sarjana Muda
Pendidikan Jasmani dan
Kesihatan
Diploma Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Sijil Perguruan Malaysia
Pendidikan Jasmani
Pendidikan Kesihatan
 

NOORASIKIN BINTI ISMAIL

PENSYARAH AKADEMIK

019-4516586

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ijazah Sarjana Sains (ICT)
Ijazah Sarjana Muda
(Pendidikan Jasmani)
Diploma Khas (Pendidikan
Jasmani)
 Pengajian
Kokurikulum

 

ROBIAH BINTI SHUIB

PENSYARAH AKADEMIK

011-10945747

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Ijazah Sarjana Pendidikan
Jasmani
Ijazah Sarjana Muda
Pendidikan Jasmani
Sijil Perguruan Asas
Pendidikan Jasmani
 

AFIFAH BINTI AZIZAN

SETIAUSAHA JABATAN

0149498018

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Pendidikan Jasmani
 

ABDUL HADI BIN SALEH

PENSYARAH AKADEMIK

019-5481814

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  Sains Sukan
 

GANESAN A/L ARUMUGAM

PENSYARAH AKADEMIK

010-2492400

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  Sains Sukan
 

FIRDAUS BIN ABU BAKAR

PENSYARAH AKADEMIK

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  Pendidikan Jasmani & Kesihatan

 

 

 

 

 

 

Profil

4223155
Today
Yesterday
This Week
All days
4917
11520
44482
4223155