PROFIL PENSYARAH JABATAN BAHASA

 

Nama

Kelulusan Akademik

Kepakaran

Umazah binti Omar

Ketua Jabatan

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ijazah Sarjana Pendidikan Bahasa Inggeris


Ijazah Sarjana Muda Pendidikan
Bahasa Inggeris


Sijil Perguruan Asas

 
Bahasa Inggeris

Kamarulnizam bin Yusoff

Ketua Unit Kanan / Ketua Unit Pengajian Inggeris

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ijazah Sarjana Applied Linguistics (MA)


Ijazah Sarjana Muda Bahasa Inggeris (BA)


Sijil Perguruan Asas

Applied Linguistics/ Linguistik Terapan

Lim Kim Chuen

Ketua Unit Pengajian Cina

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ijazah Sarjana Pendidikan (Bahasa Cina)


Ijazah Sarjana Muda Bahasa dan
Linguistik Dengan Pendidikan
(Bahasa Cina)


Sijil Perguruan Asas

Bahasa Cina

Kumaran Ramayah

Ketua Unit Pengajian Tamil

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ijazah Sarjana Pengajian Bahasa Moden
(Linguistik Bahasa Tamil)


Ijazah Sarjana Muda Sastera
dengan Kepujian (Linguistik/
Psikologi)

Sijil Perguruan Asas

Bahasa Tamil / Kesusasteraan Tamil
 

Gopalakrishnan 
Ramasamy

Pensyarah Cemerlang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ijazah Sarjana Pendidikan

Ijazah Sarjana Muda Sastera

Sijil Perguruan Asas

Bahasa Tamil / Kesusasteraan Tamil

Khor Cheng Hoon

Pensyarah Cemerlang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Master Sains (Psikologi Pendidikan)


Ijazah Sarjana Muda Bahasa danLinguistik dengan Pendidikan
(Bahasa Cina)

Diploma Pengurusan Pendidikan
Komuniti

KSPK (Pengajian Cina)


Sijil Perguruan Asas

Bahasa Cina

Dr. Julinamary Parnabas

Pensyarah Cemerlang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ijazah Doktor Falsafah (TESOL)

Ijazah Sarjana Pendidikan (TESL)

Ijazah Sarjana Muda Pendidikan
dengan Kepujian (B. Ed TESL)

Sijil Perguruan Asas

Bahasa Inggeris

Metodologi Pendidikan

 

Hjh Mimi Rita @ Aishah binti Tajuddin

Pensyarah Cemerlang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ijazah Sarjana Sains Kemanusiaan
(Pengajaran Bahasa Inggeris
sebagai Bahasa Kedua)

Ijazah Sarjana Muda Bahasa
Inggeris dengan Kepujian

Sijil Perguruan Asas

Bahasa Inggeris

Dr. Hjh Sabariah binti Morad

Pensyarah Akademik

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ijazah Doktor Falsafah Pendidikan

Ijazah Sarjana Pendidikan

Ijazah Sarjana Muda Pendidikan
Bahasa Inggeris

Sijil Perguruan Asas

Bahasa Inggeris

Suhartina binti Md Yusop

Pensyarah Akademik

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ijazah Sarjana Sains (Psikologi
Pendidikan)

Ijazah Sarjana Muda Teknologi
(Kepujian)

Sijil Perguruan Asas

Bahasa Inggeris

Chew Kwong Kiat

Pensyarah Akademik

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ijazah Sarjana Muda Sastera Bahasa Asing (Bahasa Cina)

Sijil Perguruan Asas

Bahasa Cina

Shazlin Elaiza binti Lazim

Pensyarah Akademik

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ijazah Sarjana Applied Linguistics (MA)

Ijazah Sarjana Muda Pendidikan
Bahasa Inggeris (B.Ed)

Bahasa Inggeris