Profil Pensyarah JPM 

 

NAMA/JAWATAN

KELULUSAN

KEPAKARAN

 

Hamdan bin Hj. Ahmad
Ketua Jabatan

 

 • Master Sastera (Bahasa Melayu)
 • Ijazah Pendidikan (Pengajaran Bahasa Melayu sebagai Bahasa Pertama)
 • Bahasa Melayu (Morfologi dan Sintaksis)
 • Munsyi Dewan

 

Hj. Mohamad Roslan bin Ghazali, BCK
Ketua Unit Bahasa dan
Komunikasi 
Ketua Unit Kanan)

 • Ijazah Sarjana Pengajian Bahasa Moden
 • Ijazah Sarjana Muda Sastera dengan Kepujian
 • Sijil Perguruan Asas
 • Tatabahasa, Komunikasi dan Penulisan Dokumen Rasmi
 • Munsyi Dewan
 • Munsyi Muda Bahasa

 

Azman bin Aris
Ketua Unit Pedagogi

 • Ijazah Sarjana Sastera (Bahasa Melayu)
 • Ijazah Sarjana Muda Sastera (Bahasa dan Linguistik)
 • Sijil Perguruan Khas (Pengujian dan Penilaian Bahasa Melayu)
 • Sijil Perguruan Asas (Pengajian Melayu)
 • Pengajian Melayu
 • Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu

 

Mohd. Zuhairi bin Raffien
Ketua Unit Kebudayaan dan Kesusasteraan

 • Ijazah Sarjana Sastera (Kesusasteraan)
 • Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian (Sastera Indonesia)
 • Sijil Perguruan Asas (Bahasa Inggeris)
 • Kesusasteraan Melayu
 • Filologi Melayu

 

Dr. Hjh. Noor Zila binti Md. Yusuf
Ketua Unit Penyelidikan dan Penerbitan
Pensyarah Cemerlang

 • Ijazah Doktor Falsafah Bahasa Melayu
 • Master Sastera (Bahasa Melayu)
 • Bacelor Pendidikan (Bahasa Melayu sebagai Bahasa Pertama)
 • Sijil Perguruan Asas (Pengajian Bahasa Melayu Sekolah Rendah)
 • Bahasa dan Linguistik Melayu
 • Munsyi Dewan

 

Dr. Hj. Amir bin Hj. Juhari
Pensyarah Cemerlang

 • Ijazah Doktor Falsafah (Bahasa Melayu)
 • Master Sastera (Bahasa Melayu)
 • Sarjana Muda Bahasa dan Linguistik Melayu
 • Sijil Perguruan Asas (Pengajian Melayu)
 • Bahasa dan Linguistik Melayu
 • Munsyi Dewan

 

Hj. Bukhari bin Shafie
Pensyarah Cemerlang

 • Ijazah Sarjana Sastera (Bahasa Melayu)
 • Bacelor Pendidikan (Pengajaran Bahasa Melayu sebagai Bahasa Pertama)
 • Sijil Perguruan Asas (Pengajian Melayu)
 • Pendidikan Bahasa Melayu
 • Adiguru

 

Masni binti Jamin
Pensyarah Akademik
(Setiausaha Jabatan)

 • Ijazah Sarjana Sastera (Bahasa Melayu Kontemporari)
 • Bacelor Sastera Bahasa dan Linguistik Melayu
 • Pengajian Bahasa Melayu
 • Kesantunan

 

Jafri bin Jaffar
Pensyarah Akademik

 • Ijazah Sarjana Pengurusan
  Perniagaan
 • Ijazah Sarjana Muda Pengajian
  Melayu
 • Diploma Pendidikan
 • Bahasa Melayu Komunikasi

 

Asniza binti Zakaria
Pensyarah Akademik

 • Ijazah Sarjana Muda Sastera (Sejarah/Kesusasteraan Melayu)
 • Ijazah Sarjana Pendidikan (Kesusasteraan Melayu)
 • Sijil Perguruan Asas (Pengajian Inggeris)
 • Kesusasteraan Melayu

 

Hjh. Norhayati binti Mohd Saad
Pensyarah Akademik

 • Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidkan Seni)
 • Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Seni)
 • Sijil Perguruan Asas (Pengajian Melayu)
 • Bahasa Melayu Komunikasi

 

Hj. Aswadi bin Md Amin
Pensyarah Akademik

 • Ijazah Sarjana Sastera (Bahasa Melayu Kontemporari)
 • Bacelor Pendidikan (Pengajaran BM sebagai Bahasa Pertama)
 • Sijil Perguruan Asas (Pengajian Melayu/ Sejarah)
 • Pengajian Bahasa Melayu
 • Adiguru

 

Mohamad Yazi bin Kerya
Pensyarah Akademik

 • Ijazah Sarjana Pengurusan Pendidikan
 • Ijazah Sarjana Muda Pengajian Melayu
 • Sijil Perguruan Asas (Pengajian Melayu)
 • Bahasa Melayu Komunikasi

 

Fatahiyah binti Mohd Ishak
Pensyarah Akademik

 • Ijazah Sarjana Pendidikan (Bahasa Melayu)
 • Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bahasa Melayu)
 • Sijil Perguruan Asas (Pengajian Inggeris)
 • Pendidikan Bahasa Melayu
 • Adiguru