KOL. KEHORMAT (PA) HJ. HASHIM BIN ASMAN
PENGARAH
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


DR. WAN FADZLI BIN WAN HARON
TIMBALAN PENGARAH
timb_pengarahThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


HJ. MOHD. RODZI ABDULLAH
SETIAUSAHA SEKRETARIAT JAMINAN KUALITI DAN PEMATUHAN POLISI
mohdrodziThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


KETUA JABATAN

                 
En. Ahmad Raji Harun
Jabatan Teknologi Pendidikan
      Hj. Zulkifli Mat Isa @ Hashim
Jabatan Pendidikan Khas
      Dr. Azizah Sarkowi
Jabatan Ilmu Pendidikan
 
rajiThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       zulkifliThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.        dr_azizahThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
                   
                 
En. Hamdan Ahmad
Jabatan Pengajian Melayu


      YM Tuan Rosdan Tuan Muda
Jabatan Hal Ehwal Pelajar


      Ts. Dr. Hj. Mohd Khairul Nuzul Hassan
Jabatan Perancangan, Penyelidikan dan Inovasi
 
hamdanThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.        trosdanThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.        dr_nuzulThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     
                   
             
Pn. Umazah Omar 
Jabatan Bahasa
      Dr. Hj. Asri Md Saman @ Osman
Jabatan Pendidikan Islam & Moral
      Pn. Hjh. Saruvari Badru Duja Khan
Jabatan Sains & Matematik
 
umazahThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         dr_asriThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.        saruvariThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
                   
             
En. Rostam Abdul Rahman
Jabatan Sains Sosial
      En. Abdul Rahman Khalid
Jabatan Bimbingan & Kaunseling
      Dr. Hjh. Amani Dahaman @ Dahlan
Jabatan Bahasa Arab
 
rostamThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         rahmankhalidThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         dr_This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
                   
                 
En. Idrus Ashaari
Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
      En. Muftar  Muhammad Saad @ Mohd Rashid
Jabatan Kecemerlangan Akademik
         
idrusThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       muftarThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.          

KETUA/KETUA UNIT
 
                 
Hj. Dzulfadzli Othman
KU Peperiksaan dan Penilaian
      En. Tarmizi Abu Bakar
KU Praktikum   
      En. Idham Khalil Shuib
Ketua Pusat Sumber    
 
dzulfadzliThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       tarmiziThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       idhamkhalilThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
                   
               
En. Sheridean Zakaria PJK, BKM
KU Pembangunan Latihan  
      Pn. Suzy Suriyaty Sabtu 
KU Khidmat Pengurusan  
      Hj. Muhammad Tarmizi Kasim
KU Integriti
 
sherideanThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.        kukpThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.        mtarmiziThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
                   
                   
Pn. Zetty Akhmar Imran
KU Psikologi & Kaunseling 
                 
zettyThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.