PROFIL PENSYARAH 

    Nama Jawatan Tel/Email

 

Dr. Mashira Binti Yahaya

 

Ketua
Jabatan

04-9148300

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nor Syahrul Bariyah Binti Johari Penolong Ketua Jabatan

04-9148300

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fariza Binti Mohamad Akhir Ketua Unit
Program Khas

04-9148300

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dr. Nur Hazwani binti Zakaria Ketua Unit
Pembangunan Akademik

 04-9148300

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Halawi binti Ramli Ketua Unit
Prasekolah

04-9148300

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nazilah Binti Abdul Aziz Pensyarah
Akademik
(Setiausaha)

04-9148300

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hajjah Suhailah binti Shariff Pensyarah
Akademik

04-9148300

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mohamad Azrin Bin Hassan Pensyarah
Akademik

04-9148300

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 Asbullah Bin Basri  Pensyarah Akademik

04-9148300 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dr. Hjh. Azizah Binti Sarkowi Pensyarah Akademik

04-9148300

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Che Mas binti Saud Pensyarah Akademik

04-9148300

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ooi Siew Tin Tasneem Abdullah

Pensyarah
Akademik

04-9148300

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Hariyanti Binti Abd Hamid

Pensyarah
Akademik

04-9148300 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Azlida Binti Ahmad Pensyarah
Akademik

04-9148300

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Sharifah Amal Hafidah Binti Syed Ahmad

Guru Prasekolah

 04-9148300

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Nor Shila binti Abd Syukur

Pembantu
Pengurusan
Murid

 04-9148300

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       

PENGENALAN

Jabatan llmu Pendidikan merupakan jabatan akademik yang menawarkan pelbagai kursus pengajian profesional bagi semua program pengajian yang ditawarkan di IPG Kampus Darulaman. Program-program yang terlibat meliputi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan, peringkat Program Diploma Pascasiswazah Pendidikan, Program Diploma Pendidikan dan Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Selain itu, jabatan ini turut mentadbir urus prasekolah IPG Kampus Darulaman.

Penawaran kursus di jabatan ini merangkumi pelbagai disiplin ilmu pendidikan iaitu falsafah pendidikan, psikologi, pedagogi, sosiologi, pentaksiran, kepimpinan instruksional dan profesionalisme keguruan. Visi Jabatan llmu Pendidikan adalah untuk melahirkan guru kompeten dan berjiwa pendidik melalui pendidikan yang kontemporari dan dinamik. Jabatan ini juga menjadi penggerak bagi merealisasikan misi IPG sebagai peneraju kecemerlangan pendidikan guru melalui pendidikan pengajian profesional yang berkualiti serta menepati keperluan transformasi pendidikan negara ke arah Masyarakat 5.0. Bagi mencapai visi dan misi tersebut, jabatan ini memberi fokus kepada pelaksanaan pembelajaran bermakna melalui sinergi persekitaran pembelajaran, pemanfaatan digital, rakan pembelajaran dan amalan pedagogi kontemporari. Warga pendidik di jabatan ini turut bergiat aktif dalam pelbagai penyelidikan dan pembentangan kertas kerja serta penerbitan artikel jumal di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Selain itu, kumpulan inovasi jabatan ini turut mendapat pelbagai pengiktirafan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Usaha mewujudkan jaringan dengan sekolah serta agensi luar turut giat dijalankan.

 

Fungsi Jabatan

 • Melaksanakan pelan strategik yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan 2013 – 2025,
  Pelan Transformasi Institut Pendidikan Guru 2016 - 2025 dan Pelan Strategik IPGKDA 2020 – 2025.
 • Melaksanakan kurikulum Institut Pendidikan Guru secara sistematik dan berkesan mengikut keperluan
  Institut Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia (IPG KPM) dan selaras dengan keperluan
  Malaysian Qualifications Framework (MQF).
 • Melaksanakan aktiviti dan program bagi melahirkan modal insan guru yang kompeten dalam pelbagai
  disiplin ilmu pendidikan bagi mencapai Hasil Pembelajaran Kursus dan Objektif Program Pendidikan.
 • Meningkatkan pembangunan profesionalisme pensyarah dalam pelbagai bidang kepakaran, antaranya
  falsafah pendidikan, pedagogi, pentaksiran, psikologi, sosiologi, dan kepimpinan instruksional melalui
  perkongsian pintar, penyelidikan, penerbitan dan inovasi.
 • Mengurus pelaksanaan Prasekolah IPG Kampus Darulaman yang merupakan sebuah prasekolah
  Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) sebagai sebuah teaching school IPGKDA.