Perancangan Tahunan

Tarikh Program/ Aktiviti Kumpulan Sasaran & Bil. Peserta Tempat Pengerusi/ Perasmi
21 - 23 Februari
2023
Kursus Penulisan dan
Penerbitan Buku
(Kluster 3)
18 orang
pensyarah JIP
SSTP JPN
Pulau Pinang
Che Mas binti Saud / Ketua Jabatan
29 - 30 Mei 2023 Program Pembangunan
Profesionalisme
Keguruan: Pedagogi
Indigenous
(Kluster 7)
18 orang
pensyarah JIP
SK Ulu
Geruntum,
Gopeng Peraki
Ooi Siew Tin / Ketua Jabatan
6 September
2023
Bicara Profesional
(Kluster 6)
4 orang pensyarah
JIP
141 orang pelajar

Dewan Za'aba
IPGKDA

Dr. Mashira Binti Yahaya / Ketua Jabatan

PROFIL PENSYARAH 

Foto      Nama Jawatan Tel/Email
  Dr. Hjh Azizah binti Sarkowi Ketua
Jabatan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Dr. Mashira Binti Yahaya Ketua Unit
Kecemerlangan
Akademik/
Pensyarah
Cemerlang
(Ketua Unit
Kanan)

 

  Mohamad Azrin bin
Hassan
Ketua Unit
Program Khas
 
  Dr. Nur Hazwani binti Zakaria Ketua Unit
Penerbitan dan
Inovasi
 
  Halawi binti Ramli Ketua Unit
Prasekolah
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Hazita binti Mohd Hassan Pensyarah
Akademik
(Setiausaha)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Hajjah Suhailah binti Shariff Pensyarah
Akademik
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Haji Mohd Yusri bin Mohamad Noor Pensyarah
Akademik

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Dr. Ahmad Sobri Shuib  Pensyarah Akademik

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Che Mas binti Saud Pensyarah Akademik

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Baskaran a/l Subramaniam Pensyarah
Akademik
 
  Saifudin Azam Shah bin Ahmad Pensyarah
Akademik
 
  Fadzliani binti Fadzil Pensyarah
Akademik
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Ooi Siew Tin

Pensyarah
Akademik

 
  Asbullah bin Basri

Pensyarah
Akademik

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Azlida binti Ahmad Pensyarah
Akademik
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Dr. Nazri bin Halim

Pensyarah
Akademik

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Nor Syahrul Bariyah binti Johari

Pensyarah
Akademik

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Furiza binti Yahya

Guru Prasekolah

 
  Nor Shila binti Abd Syukur

Pembantu
Pengurusan
Murid

 
       

PENGENALAN

Jabatan llmu Pendidikan merupakan jabatan akademik yang menawarkan pelbagai kursus pengajian profesional
bagi semua program pengajian yang ditawarkan di IPG Kampus Darulaman. Program-program yang terlibat
meliputi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan, peringkat Program Diploma Pascasiswazah Pendidikan,
Program Diploma Pendidikan dan Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Selain itu, jabatan ini
turut mentadbir urus prasekolah IPG Kampus Darulaman. Penawaran kursus di jabatan ini merangkumi pelbagai
disiplin ilmu pendidikan iaitu falsafah pendidikan, psikologi, pedagogi, sosiologi, pentaksiran, kepimpinan
instruksional dan profesionalisme keguruan. Visi Jabatan llmu Pendidikan adalah untuk melahirkan guru
kompeten dan berjiwa pendidik melalui pendidikan yang kontemporari dan dinamik. Jabatan ini juga menjadi
penggerak bagi merealisasikan misi IPG sebagai peneraju kecemerlangan pendidikan guru melalui pendidikan
pengajian profesional yang berkualiti serta menepati keperluan transformasi pendidikan negara ke arah
Masyarakat 5.0. Bagi mencapai visi dan misi tersebut, jabatan ini memberi fokus kepada pelaksanaan
pembelajaran bermakna melalui sinergi persekitaran pembelajaran, pemanfaatan digital, rakan pembelajaran dan
amalan pedagogi kontemporari. Warga pendidik di jabatan ini turut bergiat aktif dalam pelbagai penyelidikan dan
pembentangan kertas kerja serta penerbitan artikel jumal di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Selain itu,
kumpulan inovasi jabatan ini turut mendapat pelbagai pengiktirafan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.
Usaha mewujudkan jaringan dengan sekolah serta agensi luar turut giat dijalankan.

 

Fungsi Jabatan

 • Melaksanakan pelan strategik yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan 2013 – 2025,
  Pelan Transformasi Institut Pendidikan Guru 2016 - 2025 dan Pelan Strategik IPGKDA 2020 – 2025.
 • Melaksanakan kurikulum Institut Pendidikan Guru secara sistematik dan berkesan mengikut keperluan
  Institut Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia (IPG KPM) dan selaras dengan keperluan
  Malaysian Qualifications Framework (MQF).
 • Melaksanakan aktiviti dan program bagi melahirkan modal insan guru yang kompeten dalam pelbagai
  disiplin ilmu pendidikan bagi mencapai Hasil Pembelajaran Kursus dan Objektif Program Pendidikan.
 • Meningkatkan pembangunan profesionalisme pensyarah dalam pelbagai bidang kepakaran, antaranya
  falsafah pendidikan, pedagogi, pentaksiran, psikologi, sosiologi, dan kepimpinan instruksional melalui
  perkongsian pintar, penyelidikan, penerbitan dan inovasi.
 • Mengurus pelaksanaan Prasekolah IPG Kampus Darulaman yang merupakan sebuah prasekolah
  Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) sebagai sebuah teaching school IPGKDA.