BIL PROGRAM/ AKTIVITI UTAMA CADANGAN TARIKH KUMPULAN SASARAN/ BILANGAN PESERTA KLASIFIKASI TEMPAT TERAS KPM
1

Lawatan Penanda aras Pengurusan Sukan dan Peningkatan Kemahiran Pelajar

Kluster 2 Strategi 2 Program 1

Kluster 6 Strategi 1 Program 1

Jun 2024 20 Pensyarah dan 20 orang Pelajar Program Lab Anatomi dan Fakulti Pendidikan UKM Kampus KL 5

NAMA :

JAWATAN :

NO. TELEFON :

EMAIL :

KEPAKARAN :

IKHWAN HOSNI BIN ALI

KETUA UNIT

019 - 6667430 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pengajian Kokurikulum

NAMA :

JAWATAN :

NO. TELEFON :

EMAIL :

KEPAKARAN :

HANIF FAIZAL BIN CHE ANI

PENOLONG KETUA UNIT

012 - 5604610

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pengajian Kokurikulum

NAMA :

JAWATAN :

NO. TELEFON :

EMAIL :

KEPAKARAN :

MUHAMAD TAQIYUDDIN BIN OMAR

SETIAUSAHA/ PENYELARAS PERMAINAN

017-5294303

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pengurusan Kokurikulum

 

NAMA :

JAWATAN :

NO. TELEFON :

EMAIL :

KEPAKARAN :

Dr. MOHD HAFIDZ BIN OSMAN

PENYELARAS PENGURUSAN PERSATUAN

014 - 3580277

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pengurusan Kokurikulum

 

NAMA :

JAWATAN :

NO. TELEFON :

EMAIL :

KEPAKARAN :

ABDUL SATAR BIN HAMZAH

PENYELARAS BINA INSAN GURU

013 - 9811947

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pengajian Kokurikulum

 

NAMA :

JAWATAN :

NO. TELEFON :

EMAIL :

KEPAKARAN :

MUSAIDI BIN MUSTAFFA

PENYELARAS UNIT BERUNIFORM

019 - 4720164

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pengurusan Kokurikulum

MOTO : "Kokurikulum Unggul Menjana Siswa Guru Cemerlang"

Unit Kokurikulum (UKoKu) menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan kokurikulum pelajar. Semua pelajar diwajibkan mengambil kursus dalam pelbagai komponen, iaitu Pengurusan Kokurikulum, Permainan, Unit Beruniform, Olahraga, Persatuan dan Program Bina Insan Guru (BIG) di mana pelajar wajib lulus semua komponen kursus yang telah ditetapkan. Pelajar dihasratkan akan menguasai 4K, iaitu Kemahiran dalam bidang Kepegawaian dan kepimpinan, Kepengelolaan, pengurusan dan kejurulatihan.   

 

FUNGSI UNIT :

 1. Memastikan aktiviti kokurikulum dijalankan dan dilaksanakan berpandukan perancangan dan kurikulum
 2. Mengedarkan surat perlantikan serta spesifikasi tugas Setiausaha Kokurikulum, Penyelaras, Ketua Penyelaras Penasihat dan Pensyarah Penasihat
 3. Mengedarkan Borang Pemilihan Kokurikulum kepada pelajar baru untuk dilengkapi
 4. Membolehkan pelajar-pelajar memperolehi pengetahuan dan menguasai kemahiran dalam semua bidang kokurikulum (Persatuan, Sukan dan Unit Beruniform)
 5. Menguasai kemahiran pengurusan dan kepimpinan untuk membolehkan pelajar merancang, mengurus dan melaksanakan semua aktiviti kokurikulum di sekolah
 6. Membentuk sahsiah bersepadu melalui penghayatan nilai-nilai murni, amalan demokratik, berdisiplin, taat, bersikap positif, toleransi dan patriotisme
 7. Mewujudkan sifat kepimpinan dan membina daya pemikiran yang tajam, inovatif, kreatif dan daya tahan dalam menghadapi tugas
 8. Melahirkan dan mengembangkan bakat, potensi dan kepimpinan pelajar dalam kegiatan sosial, kebudayaan dan khidmat masyarakat yang boleh membantu ke arah mencapai matlamat intergrasi perpaduan negara dan masyarakat penyayang
 9. Membuat pemantauan terhadap perlaksanaan aktiviti kokurikulum yang dikendalikan oleh pensyarah penasihat sekurang-kurangnya sekali dalam satu semester
 10. Memantau dan memastikan pensyarah dan pelajar melaksanakan aktiviti dengan jayanya
 11. Memantau dan memastikan padang, gelanggang dan peralatan sempurna dan selamat untuk digunakan