Profil Pensyarah Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

 

GAMBAR NAMA JAWATAN TELEFON/E-MEL

 DR Hj Asri Md Saman   @Osman

 Ketua Jabatan Pendidikan   Islam dan Moral 

 

 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 DR Ahmad Tamizi bin Abu

 Ketua Unit Kanan/ Ketua   Unit Pendidikan Islam   Jabatan Pendidikan Islam   dan Moral

 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Mohd Hafedz Salleh

 Ketua Unit Pendidikan al-   Quran dan al-Sunnah

 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Hj Mohd Radzi Lebai Mat

 Ketua Unit Tamadun 

 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Hj Mohd Nadzri Mohd Khir   @ Mt Akhir

 Ketua Unit Pendidikan   Moral 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ab Rahman Ismail  

 Pensyarah Akademik  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Dr Mohd Zaini Md Zain 

 Pensyarah Akademik

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Hj Mohd Hafni Abd Halim

 Pensyarah Akademik

 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Hj Mohd Zakir Majid  Pensyarah Akademik

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Mohd Fikri Ismail  Pensyarah Akademik

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.