PENGENALAN

Unit Peperiksaan dan Penilaian (UPP) diberi tugas dan tanggungjawab sebagai penggerak Pengurusan Peperiksaan (IPGM-PPK-PT-07) dan Pentaksiran Pelajar (IPGM-PPK-PT-06) dalam memenuhi peranannya yang tersendiri. Kesemua bidang tugas bagi urusan pentaksiran pelajar dan pengurusan peperiksaan ini ditadbir mengikut ketetapan yang telah termaktub dalam prosedur kualiti teras IPGM. Pengendalian urusan yang berkaitan dengan pengurusan peperiksaan, pentaksiran dan penilaian dilaksanakan ke atas para pelajar bagi semua program termasuk program sepenuh masa dan separuh masa di Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman. Unit ini turut bertanggungjawab menguruskan penggubalan soalan kerja kursus dan peperiksaan untuk ditadbir ke atas pelajar. Setelah pelajar melengkapkan semua bentuk pentaksiran kerja kursus dan peperiksaan dalam tempoh yang ditetapkan, pemprosesan data peperiksaan dilaksanakan. Keputusan peperiksaan yang diproses oleh UPP dilaporkan kepada Jawatankuasa Peperiksaan dan Penilaian Institut Pendidikan Guru (JKPPIPG) dan SENAT. Setelah keputusan peperiksaan ini disahkan, keputusan tersebut akan dipamerkan secara dalam talian melalui iTEMS untuk diakses oleh para pelajar. Kesempurnaan tugas dan tanggungjawab UPP bagi memenuhi keperluan, kepentingan dan kepuasan pelanggan utama, iaitu para pelajar IPGKDA tidak mungkin dapat dicapai tanpa kerjasama dengan semua pihak termasuk Jabatan Kecemerlangan Akademik, Jabatan Hal Ehwal Pelajar, jabatan-jabatan akademik dan Unit Praktikum serta Unit Kokurikulum. UPP juga bertindak sebagai urus setia di peringkat IPGM dalam mengurus konvokesyen bagi program-program perguruan yang dikendalikan sama ada sepenuh masa seperti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dan program separuh masa seperti Program Diploma Pascasiswazah Pendidikan (PDPP) Tahfiz dan Dini. Peranan dan amanat yang dilaksanakan ini demi mencapai Tranformasi IPG pada Kluster 6 khasnya, iaitu Peningkatan Kualiti Pelajar agar IPGM dapat melahirkan guru berkualiti tinggi bergerak sejajar mencapai Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025. Pembentukan guru berkualiti amat penting dalam pembentukan generasi masa depan agar mereka menjadi warganegara yang berfungsi dalam menyumbang kepada kemajuan dan kemakmuran negara kita Malaysia yang tercinta.

 


FUNGSI UNIT

1 Merancang, menyedia dan menyelaras aspek berkaitan pentaksiran, penilaian dan peperiksaan seperti Peperiksaan Bertulis, Pemeriksaan Skrip Jawapan Peperiksaan dan Pemprosesan Keputusan Peperiksaan
2 Menguruskan pendaftaran kursus untuk semua program yang dilaksanakan dalam iTEMS. Seterusnya menyemak dan mengesahkan pendaftaran kursus oleh pelajar
3 Menguruskan e-BKKP, iaitu Borang Kerja Kursus dan Peperiksaan dalam talian untuk proses kemasukan markah kerja kursus dan peperiksaan yang diperoleh oleh pelajar setelah dimuktamadkan oleh pensyarah
4 Merancang dan melaksanakan mesyuarat penggubalan/ penyemakan semula Jadual Spesifikasi Ujian mengikut keperluan, jadual kerja penggubalan draf item dan skema pemarkahan peringkat IPG kampus
5 Mengadakan taklimat arahan dan peraturan berkaitan peperiksaan kepada semua calon dan ketua pengawas peperiksaan
6 Memastikan proses pengawasan, penyeliaan dan pemantauan peperiksaan dikendalikan mengikut panduan dan peraturan yang ditetapkan oleh IPGM
7 Menerima, merekod dan menyimpan semua dokumen atau borang yang berkaitan dengan penilaian dan peperiksaan
8 Menjadi urus setia mesyuarat JKPPIPG Menyediakan laporan dan analisis keputusan peperiksaan untuk dibentangkan dalam JKPPIPG.
9 Menyedia dan mengedar secara atas talian semua keputusan peperiksaan yang telah disahkan oleh JKPPIPG dan SENAT
10 Menyimpan rekod keputusan dan salinan sijil/diploma/ijazah perguruan
11 Mengurus dan mentadbir konvokesyen bagi program sepenuh masa, iaitu Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dan program separuh masa.
12 Menyediakan dokumen-dokumen berkaitan penilaian dan peperiksaan untuk proses pengauditan, akreditasi program dan pemeriksaan luar.

 

 

PENYELARAS PENGGUBALAN SOALAN INSTITUT

1 Merancang dan melaksanakan mesyuarat penggubalan atau penyemakan semula JSU untuk memenuhi keperluan kurikulum yang terkini
2 Menghantar JSU yang telah siap digubal ke IPGM
3 Merancang dan melaksanakan mesyuarat penggubalan soalan peperiksaan bagi kursus yang ditetapkan di peringkat institut
4 Menguruskan penghantaran draf soalan peperiksaan dan dokumen berkaitan ke IPGM

 

 

PENYELARAS KERJA KURSUS INSTITUT

1 Menyelaras pelaksanaan kerja kursus peringkat IPG kampus fasa perancangan dan fasa moderasi
2 Menetapkan tarikh-tarikh penting berkaitan prosedur pentadbiran kerja kursus berdasarkan kalendar akademik IPGM, jadual kerja pusat peperiksaan IPGM dan takwim UPP institut
3 Mengeluarkan memo pentadbiran kerja kursus kepada semua ketua jabatan akademik dan penyelaras kerja kursus jabatan
4 Mengadakan kursus, bengkel dan taklimat berkaitan pelaksanaan kerja kursus kepada pensyarah dan pelajar.

 

 

PENYELARAS KONVOKESYEN

1 Menguruskan sijil dan transkrip bagi pelajar program sepenuh masa dan separuh masa yang bakal berkonvokesyen
2 Mengedarkan sijil dan transkrip bagi pelajar program sepenuh masa dan separuh masa yang selesai berkonvokesyen atau seperti diarahkan oleh IPGM
3 Melaksanakan tugas-tugas sebagai jawatankuasa konvokesyen IPGM dalam Majlis Konvokesyen IPGM

 

 

SUMBER MANUSIA

BIL NAMA / JAWATAN KELULUSAN KEPAKARAN

1


Hj. Dzulfazli bin Othman
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ketua Unit


Ijazah Sarjana Sains
(Matematik Pengajaran)
Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Statistik
Diploma Pendidikan (Matematik)


Statistik & STEM

2


Hjh. Norhayati binti
Mohd Saad
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Penyelaras
Konvokesyen


Ijazah Sarjana
Pendidikan Seni
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Seni
Sijil Perguruan Asas (PSR Pengajian Melayu)


iTEMS

3


Dr. Mohammad Akhir bin
Wahab
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Penyelaras Kerja Kursus Institut


Doktor Falsafah
(Usuluddin)
Ijazah Sarjana Usuluddin
Ijazah Sarjana Muda Usuluddin (hons)
Diploma Pendidikan


Pengajian/
Pendidikan Islam
Pengajian/ Pendidikan Hadis

4

En. Mohd Shahrizad bin
Ghozali
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Penyelaras Penggubalan Soalan /
Pegawai Pengurusan


Ijazah Sarjana Sains
(Matematik Pengajaran)
Ijazah Sarjana Muda Sains Matematik Kewangan
Diploma Pendidikan Pengajian Matematik


Matematik
Kewangan

5

Cik Azlida binti Ahmad
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Setiausaha /
Pegawai Pengurusan


Ijazah Sarjana
Pendidikan Sains
Ijazah Sarjana Muda Sains Biologi
Diploma Pendidikan


Biologi