Jabatan Perancangan, Penyelidikan Dan Inovasi (JPPI) IPG Kampus Darulaman mengandungi tiga unit, iaitu Unit Perancangan Dasar, Unit Penyelidikan / Inovasi dan Unit Perhubungan Luar dan Antarabangsa. Unit Perancangan dan Pengoperasian Dasar bertanggungjawab merancang hala tuju perancangan strategik pengoperasian dasar latihan bagi Praperkhidmatan dan Dalam Perkhidmatan IPGK. Unit Perhubungan Luar dan Antarabangsa pula bertanggungjawab merancang, mengurus dan menentukan program kerjasama dan pengantarabangsaan IPGK selaras dengan tuntutan kluster 7 Pengantarabangsaan, Inisiatif Transformasi IPG KPM. Manakala, Unit Penyelidikan dan Inovasi bertanggunjawab mengendalikan aktiviti berkaitan penyelidikan, penerbitan, inovasi dan melaksanakan kajian penilaian kualiti guru baharu (iSSKP). JPPI juga terlibat dalam membantu melaksanakan kajian-kajian penilaian program bawah kendalian Institut Pendidikan Guru Malaysia, KPM. JPPI juga membantu dan mengurus penyertaan pensyarah dan pelajar dalam seminar penyelidikan atau pertandingan inovasi anjuran pihak luar sama ada di peringkat kebangsaan atau antarabangsa. Selaras dengan Kluster 3, Inisiatif Transformasi IPG KPM, iaitu “Pembudayaan Penyelidikan dan Inovasi”, JPPI menguruskan dua program utama di IPG KDA, iaitu Seminar Darulaman (SEDAR) dan Pertandingan Inovasi Peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa. Maka JPPI sentiasa setia memacu ke arah kecemerlangan program kerjasama dan pengantarabangsaan, penyelidikan, inovasi bertaraf antarabangsa.

 

FUNGSI JABATAN 

UNIT PERANCANGAN DAN PENGOPERASIAN DASAR

 • Merancang, menggubal, memantau dan menilai Dasar Pengoperasian Latihan guru pra dan dalam
  perkhidmatan IPGK
 • Membangun, menerajui pelaksanaan dan menilai Perancangan Strategik IPGK

UNIT PENYELIDIKAN DAN INOVASI

 • Merancang, mengurus, melaksana dan mengawal selia semua aktiviti pembudayaan penyelidikan
  dan inovasi IPGK
 • Merancang, menyelaras, mengurus melaksana dan memantau semua keperluan bagi
  meningkatkan kecemerlangan penyelidikan dan inovasi melalui jaringan kolaboratif penyelidikan
  dengan agensi dalam dan luar negara IPGK

 • Merancang, menyelaras dan mengelola kolokium, seminar, persidangan penyelidikan, dan
  menyelaras penulisan (jurnal penyelidikan secara berkala) IPGK
 • Merancang dan mengurus penggunaan hasil penilaian program sebagai sumber data untuk
  membuat keputusan penambahbaikan program profesionalisme keguruan IPGK
   

 

UNIT PERHUBUNGAN LUAR DAN ANTARABANGSA

 • Merancang dan menguruskan program pengantarabangsaan pendidikan antara IPGK dengan
  IPGK yang lain dalam dan luar negara (Joint-Working Group)
 • Merancang dan menyelaras penglibatan IPGK di dalam arena pendidikan Antarabangsa
  diperingkat dua hala/ pelbagai hala

1.   PERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN JABATAN

Tarikh

Program/ Aktiviti Utama

Kumpulan Sasar &

Bil. Peserta

Tempat

Pengerusi/

Perasmi

12 - 14 Mac 2023

Bengkel Kerja Pengeditan Jurnal Pelajar (Program BNK, PI, Sej dan Bahasa Arab)

(Kluster 3 )

·         Pensyarah 14 orang

SSTP Kedah

Ketua Unit Penyelidikan dan Inovasi/Ketua Jabatan JPPI

 

23 - 25 Julai 2023

Bengkel Kerja Penerbitan dan Penulisan Akademik 2023 ( Kluster 3)

·         Pensyarah 15 orang

Yan, Kedah

Ketua Unit Unit
Perancangan dan
Pengoperasian
Dasar /Ketua Jabatan JPPI

 

Pautan   https://ipgkda.edu.my/DiICE ( Tahun 2022 tidak dilaksanakan- DiICE akan dilaksanakan pada tahun 2023)

 

2.  FORMAT PENULISAN ARTIKEL DALAM JURNAL IPDA (ISSN -1394-6218)

Jurnal IPDA berfokus kepada penulisan yang berasaskan penyelidikan dalam bidang pendidikan sahaja. Hal ini kerana Jurnal IPDA mempunyai matlamat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan melalui penulisan dalam pelbagai aspek berkaitan pendidikan. Semoga jurnal ini memberi manfaat dan menjadi rujukan yang tidak ternilai kepada semua pembaca terutamanya warga pendidik. Jurnal IPDA merupakan jurnal berwasit dan berdaftar dengan Mycite/Myjurnal

Person Contact

Dr Muhammad Nidzam bin Yaakob
Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman, Jitra, Kedah

1.   Galeri Insira 

https://drive.google.com/drive/folders/1wUxIhyIhMDUBNhTWqeDFLoTeIdLE-nr-?usp=sharing

 

2.    i-Envex UNIMAP 2018  (Inovasi)

https://drive.google.com/drive/folders/1La5hpi1267Xo1973Ha3fbZib76gK8eb6?usp=sharing

 

3.    Inovasi Gold Library (Inovasi)

https://drive.google.com/drive/folders/1ISgH0oie6eujVdura8STcn007bD80DoK?usp=sharing

 

4.    MG Arabic (Inovasi)

https://drive.google.com/drive/folders/1MFTio_hscG5gR53qyhR3JCf2udHYL-Rt?usp=sharing

 

5.    Taiwan Gold 2019 (Inovasi)

https://drive.google.com/drive/folders/1iW8LC34J7huaGBFUlXZCS9Ou9kpOK1Tu?usp=sharing

 

6.    USIM N9 (Inovasi)

https://drive.google.com/drive/folders/1Liarfjilhns7Umsdkw31y78u1kNiRcPD?usp=sharing

 

7.    Seminar Darulaman 2020 (Online) - (Penyelidikan)

https://drive.google.com/drive/folders/1XoZwG8EuwoNfhuQSFSIAKioWXgfj3YEb?usp=sharing

 

8.     Seminar Darulaman 2019 ( Perasmian Galeri Insira)

https://drive.google.com/drive/folders/1qmeeSuN3mbXaAyol5ZNBp-h1zNyxSQ5x?usp=sharing

 

9.    Poster  Prism 2019 / i-Dice 2021 (Pertandingan Inovasi)

 https://drive.google.com/drive/folders/1MI0dR0WUTl1G_d1YvmazYBHWeZx2wBhb?usp=sharing

 

10. Poster Seminar Darulaman 

https://drive.google.com/drive/folders/11vdfJdAXVRLeKt41UoI010pwzd8-mKHb?usp=sharing

 

11. Rekayasa Inovasi dalam Pendidikan (Inovasi)

https://drive.google.com/drive/folders/193MblKbh7ixS0xSiG_vcIdHZqH0Lh9Al?usp=sharing

 

12. Audit EOM

https://drive.google.com/drive/folders/14AwCxv2HtPZzlQZRMvFdTTmN0q9TAHj6?usp=sharing

 

 13. Darulaman International Innovation Exibition and Convention (DIICE'21) - (Inovasi)

 https://drive.google.com/drive/folders/1erAI7nk_2C-mKGjMLbcL_vPcSV-eciri?usp=sharing

Link web DIICE'21 - https://ipgkda.edu.my/DiICE/

 

14. iDBOS 2017-Gambar

https://drive.google.com/drive/folders/14ORotXAvEaSU7iPFLnektJWCk1cBdIz5?usp=sharing

 

15.  iDBOS 2018 - Gambar

https://drive.google.com/drive/folders/1xWDuyEmRM1FFXoHSXmc9VSH5lUbn233n?usp=sharing

 

16. PRiSm 2019 -Gambar

 https://drive.google.com/drive/folders/1wCfeAoaSlEgtZ7Fxn_kJKjhc5-XlTO0l?usp=sharing

 

17. Program We4u (Coaching - Sokongan Pengajian Peringkat Sarjana & PhD)

http://gg.gg/ms6nk

 

 18. Format Kertas Cadangan, Maklumat, Laporan, Garis Panduan dan Penganjuran Seminar

https://drive.google.com/drive/folders/1WtoIOz4Yn7YOFV-nGGT3OD6lnf-BCj2j?usp=sharing

 

19.  Data Penyelidikan bagi Program 1 Pensyarah 1 Penyelidikan

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SyJcZePsk5ROcmlbVvsHYKYFAp4LC9gDggHWz6JcICA/edit#gid=1074995369

 

20. Data Penerbitan buku

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r-IUek6qI0ibyvR_AwMo0epQEHjLCSXYNYX0b9mhPTw/edit#gid=2031720161

 

 

 

 

 

 

 

Info mengenai penyelidikan (Mengenai Metodologi/Tesis)

 

1.   Bengkel Pembinaan Modul Mengikut Metodologi DDR

     Oleh Dr Amani Binti Dahaman (19/11/2020)

      https://www.youtube.com/watch?v=SxqmfMj88hw&feature=youtu.be

 

 2. Penyelidikan Reka Bentuk dan Pembangunan & Fuzzy Delphi Method (Apr 3, 2020)

    Oleh Ts Dr Mohd Ridzuan Jamil

     https://www.youtube.com/watch?v=YOuK6qFvuHw

 

 3. Metodologi Kuantitatif, Kualitatif, Mixed Method & Multi Method (Feb 14,

     2021)  Oleh Dr. Nurul Fadly bin Habidin

    https://www.youtube.com/watch?v=4OJusqYJA40

 

4.  Tesis Penyelidikan Menggunakan Model

     i.  Dr Muhammad Nidzam Yaakob (UUM) - 2017

         http://etd.uum.edu.my/6945/

 

5. Tesis Penyelidikan Menggunakan Modul

    i.  Dr Amani Dahaman (UM) - 2014

        http://studentsrepo.um.edu.my/4700/

 

6.  Tesis Penyelidikan Menggunakan Kuasi Eksperimen

    i. Abu Bakar, Jubaida @ Munah (USM) - 2011

       http://eprints.usm.my/43352/

 

7.  FUZZY DELHHI METHOD (FDM)

     Konsep dan Aplikasi Dalam Kajian Pendidikan - 04 Mac 2021 (Khamis)

     Dr. Muhammad Ridhuan Tony

     Pautan https://www.youtube.com/watch?v=06IwKnGaFLE

 

8.  WACANA ILMU : Jom Kita Jadi Guru Cemerlang Pensyarah Cemerlang

       Pautan https://www.youtube.com/watch?v=J-qtEjWn4AE