1.   Galeri Insira 

https://drive.google.com/drive/folders/1wUxIhyIhMDUBNhTWqeDFLoTeIdLE-nr-?usp=sharing

 

2.    i-Envex UNIMAP 2018  (Inovasi)

https://drive.google.com/drive/folders/1La5hpi1267Xo1973Ha3fbZib76gK8eb6?usp=sharing

 

3.    Inovasi Gold Library (Inovasi)

https://drive.google.com/drive/folders/1ISgH0oie6eujVdura8STcn007bD80DoK?usp=sharing

 

4.    MG Arabic (Inovasi)

https://drive.google.com/drive/folders/1MFTio_hscG5gR53qyhR3JCf2udHYL-Rt?usp=sharing

 

5.    Taiwan Gold 2019 (Inovasi)

https://drive.google.com/drive/folders/1iW8LC34J7huaGBFUlXZCS9Ou9kpOK1Tu?usp=sharing

 

6.    USIM N9 (Inovasi)

https://drive.google.com/drive/folders/1Liarfjilhns7Umsdkw31y78u1kNiRcPD?usp=sharing

 

7.    Seminar Darulaman 2020 (Online) - (Penyelidikan)

https://drive.google.com/drive/folders/1XoZwG8EuwoNfhuQSFSIAKioWXgfj3YEb?usp=sharing

 

8.     Seminar Darulaman 2019 ( Perasmian Galeri Insira)

https://drive.google.com/drive/folders/1qmeeSuN3mbXaAyol5ZNBp-h1zNyxSQ5x?usp=sharing

 

9.    Poster  Prism 2019 / i-Dice 2021 (Pertandingan Inovasi)

 https://drive.google.com/drive/folders/1MI0dR0WUTl1G_d1YvmazYBHWeZx2wBhb?usp=sharing

 

10. Poster Seminar Darulaman 

https://drive.google.com/drive/folders/11vdfJdAXVRLeKt41UoI010pwzd8-mKHb?usp=sharing

 

11. Rekayasa Inovasi dalam Pendidikan (Inovasi)

https://drive.google.com/drive/folders/193MblKbh7ixS0xSiG_vcIdHZqH0Lh9Al?usp=sharing

 

12. Audit EOM

https://drive.google.com/drive/folders/14AwCxv2HtPZzlQZRMvFdTTmN0q9TAHj6?usp=sharing

 

 13. Darulaman International Innovation Exibition and Convention (DIICE'21) - (Inovasi)

 https://drive.google.com/drive/folders/1erAI7nk_2C-mKGjMLbcL_vPcSV-eciri?usp=sharing

Link web DIICE'21 - https://ipgkda.edu.my/DiICE/

 

14. iDBOS 2017-Gambar

https://drive.google.com/drive/folders/14ORotXAvEaSU7iPFLnektJWCk1cBdIz5?usp=sharing

 

15.  iDBOS 2018 - Gambar

https://drive.google.com/drive/folders/1xWDuyEmRM1FFXoHSXmc9VSH5lUbn233n?usp=sharing

 

16. PRiSm 2019 -Gambar

 https://drive.google.com/drive/folders/1wCfeAoaSlEgtZ7Fxn_kJKjhc5-XlTO0l?usp=sharing

 

17. Program We4u (Coaching - Sokongan Pengajian Peringkat Sarjana & PhD)

http://gg.gg/ms6nk

 

 18. Format Kertas Cadangan, Maklumat, Laporan, Garis Panduan dan Penganjuran Seminar

https://drive.google.com/drive/folders/1WtoIOz4Yn7YOFV-nGGT3OD6lnf-BCj2j?usp=sharing

 

19.  Data Penyelidikan bagi Program 1 Pensyarah 1 Penyelidikan

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SyJcZePsk5ROcmlbVvsHYKYFAp4LC9gDggHWz6JcICA/edit#gid=1074995369

 

20. Data Penerbitan buku

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r-IUek6qI0ibyvR_AwMo0epQEHjLCSXYNYX0b9mhPTw/edit#gid=2031720161

 

 

 

 

 

 

 

Info mengenai penyelidikan (Mengenai Metodologi/Tesis)

 

1.   Bengkel Pembinaan Modul Mengikut Metodologi DDR

     Oleh Dr Amani Binti Dahaman (19/11/2020)

      https://www.youtube.com/watch?v=SxqmfMj88hw&feature=youtu.be

 

 2. Penyelidikan Reka Bentuk dan Pembangunan & Fuzzy Delphi Method (Apr 3, 2020)

    Oleh Ts Dr Mohd Ridzuan Jamil

     https://www.youtube.com/watch?v=YOuK6qFvuHw

 

 3. Metodologi Kuantitatif, Kualitatif, Mixed Method & Multi Method (Feb 14,

     2021)  Oleh Dr. Nurul Fadly bin Habidin

    https://www.youtube.com/watch?v=4OJusqYJA40

 

4.  Tesis Penyelidikan Menggunakan Model

     i.  Dr Muhammad Nidzam Yaakob (UUM) - 2017

         http://etd.uum.edu.my/6945/

 

5. Tesis Penyelidikan Menggunakan Modul

    i.  Dr Amani Dahaman (UM) - 2014

        http://studentsrepo.um.edu.my/4700/

 

6.  Tesis Penyelidikan Menggunakan Kuasi Eksperimen

    i. Abu Bakar, Jubaida @ Munah (USM) - 2011

       http://eprints.usm.my/43352/

 

7.  FUZZY DELHHI METHOD (FDM)

     Konsep dan Aplikasi Dalam Kajian Pendidikan - 04 Mac 2021 (Khamis)

     Dr. Muhammad Ridhuan Tony

     Pautan https://www.youtube.com/watch?v=06IwKnGaFLE

 

8.  WACANA ILMU : Jom Kita Jadi Guru Cemerlang Pensyarah Cemerlang

       Pautan https://www.youtube.com/watch?v=J-qtEjWn4AE

 

1.   PERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN JABATAN

Tarikh

Program/ Aktiviti Utama

Kumpulan Sasar &

Bil. Peserta

Tempat

Pengerusi/

Perasmi

12 - 14 Mac 2023

Bengkel Kerja Pengeditan Jurnal Pelajar (Program BNK, PI, Sej dan Bahasa Arab)

(Kluster 3 )

·         Pensyarah 14 orang

SSTP Kedah

Ketua Unit Penyelidikan dan Inovasi/Ketua Jabatan JPPI

 

23 - 25 Julai 2023

Bengkel Kerja Penerbitan dan Penulisan Akademik 2023 ( Kluster 3)

·         Pensyarah 15 orang

Yan, Kedah

Ketua Unit Unit
Perancangan dan
Pengoperasian
Dasar /Ketua Jabatan JPPI

 

Pautan   https://ipgkda.edu.my/DiICE ( Tahun 2022 tidak dilaksanakan- DiICE akan dilaksanakan pada tahun 2023)

 

2.  FORMAT PENULISAN ARTIKEL DALAM JURNAL IPDA (ISSN -1394-6218)

Jurnal IPDA berfokus kepada penulisan yang berasaskan penyelidikan dalam bidang pendidikan sahaja. Hal ini kerana Jurnal IPDA mempunyai matlamat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan melalui penulisan dalam pelbagai aspek berkaitan pendidikan. Semoga jurnal ini memberi manfaat dan menjadi rujukan yang tidak ternilai kepada semua pembaca terutamanya warga pendidik. Jurnal IPDA merupakan jurnal berwasit dan berdaftar dengan Mycite/Myjurnal

Person Contact

Dr Muhammad Nidzam bin Yaakob
Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman, Jitra, Kedah

JURNAL PENYELIDIKAN IPDA 2018

https://drive.google.com/drive/folders/1T6-Rwq46-vMxBuWefn9mNwzTUc2iYxIC

 

JURNAL PENYELIDIKAN IPDA 2017

https://drive.google.com/drive/folders/1HvjXPODl-nk4UpqvP8zsHTQlZBJUfpsh

 

JURNAL PENYELIDIKAN IPDA 2019

https://drive.google.com/drive/folders/18OBv2UIb11wTfc2bNJaKX82zFgiXB-ot

 

 JURNAL PENYELIDIKAN IPDA 2020

https://drive.google.com/drive/folders/1mc7keeTxBxUIRba8djmcbhxXH8Y6-zf3

 

JURNAL PENYELIDIKAN IPDA 2021

https://drive.google.com/file/d/1Mo_DZ6UY-uERMk8ms489ViVvdeRL1sZC/view?usp=sharing

 

JURNAL PENYELIDIKAN IPDA 2022

https://drive.google.com/file/d/1Lf94NyB_0pj8UZQgvQ2eHjEbypiwEVpb/view?usp=share_link

 

PROSIDING SEMINAR DARULAMAN TAHUN 2020 (SEDAR20)

https://drive.google.com/drive/folders/1qtDUleTqlA19I-xPEv_vTBBVVJ-oprzS

 

PROSIDING SEMINAR DARULAMAN TAHUN 2021 (SEDAR21)

https://drive.google.com/file/d/1bet_ummqOZLLmxSHpPGiFLjqRs2v4wNc/view?usp=sharing

 

PROSIDING KOLOKIUM AKTIVITI KESARJANAAN 2020 ANJURAN IPGM DAN IPGK MIZAN (JILID SATU DAN DUA)

https://drive.google.com/drive/folders/1_bCLUHvR87VUdzvdqgMFd_Z8OtwBHphf

 

 

KOLEKSI INOVASI EMAS - Pertandingan Inovasi  Darulaman Peringkat Kebangsaan 2019 (PRiSm’19)

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uTlXzqM0RMRUgB3TzkUzAjNUigODhXxo

 

KOLEKSI ABSTRAK PENYELIDIKAN PHD, PENSYARAH IPGK DARULAMAN (2009 - 2018)

 https://drive.google.com/drive/folders/1LfiZV6SuqqtzTJGk503yr3Mri_lITlEN

 

 

 

 

 

Aktiviti Jabatan Perancangan Penyelidikan dan Inovasi 

(Aktiviti Tahun 2022 - scroll down ke bawah)

 

TAHUN 2021

 

1.  Persediaan Temuduga HLP Siri 1

 

 

2. Persediaan Temuduga HLP Siri 2

 

3. Persediaan Temuduga HLP Kajian Kualitatif  Siri 3

 

4. Persediaan Temuduga HLP Kajian Kuantitatif  Siri 4

 

5. Persediaan Proposal Siri 1

Pautan https://www.youtube.com/watch?v=YXyRvvj21gI

 

6. Persediaan Proposal Siri 2

 Pautan https://www.youtube.com/watch?v=nd4OrSmgrIw&feature=youtu.be

 

7. Persediaan Temuduga Siri 5

  

 Pautan https://www.youtube.com/watch?v=QztyRh8Pf5Y&feature=youtu.be

 

8. Persediaan Proposal Siri 3

 

Pautan https://www.youtube.com/watch?v=QztyRh8Pf5Y&feature=youtu.be

 

9. Panduan Penulisan Ilmiah

 Pautan https://www.youtube.com/watch?v=6wK8VntAp2Q&feature=youtu.be

 

10.  Kepelbagaian Metod dalam DDR

Pautan  https://www.youtube.com/watch?v=E8jsRSdFZv8&feature=youtu.be

 

11. Using Evaluation Models to Design Educational Evaluation

      Framework

 Pautan : https://www.youtube.com/watch?v=0-i_Jv7pN3g

 

12. Proposal Penyelidikan Kualitatif

 

Pautan http://youtube.com/watch?v=Zq0Fix57Jq0

 

13. Aplikasi SPSS Dalam Menganalisis Data Penyelidikan Kuantitatif

 

 Pautan https://youtu.be/AQZkw-r7Avo

 

14. Rekayasa Inovasi Dalam Pendidikan

 

Pautan https://youtu.be/ZawOvvJy8QU

 

15 . Syarahan Perdana : Pemerkasaan Pendidikan melalui

        Penyelidikan Reka Bentuk dan Pembangunan

 

 Link : https://www.youtube.com/watch?v=nZEfGjqh6Sc

 

16. Bengkal Inovasi Pensyarah - Anjuran JPPI & JPL IPGKSAH

 

link :   

 

17.   Perancangan Persediaan Tesis Pasca Siswazah Sarjana/PhD

       (GOT)

 

 link :  https://youtu.be/LEMZxCNuRiQ

 

18. Pengenalan dalam Analisis Data Kualitatif

 

link :  https://youtu.be/-ncgYqaQU5I

 

19. Nominal Group Technique (NGT)

link :   https://youtu.be/f_LxvB2JpyM

 

20.  Mengapa SEM?

Link : https://youtu.be/gubym1xUZpg

 

21. Sesi 2 Rekayasa Modul Inovasi InSIRA'21

Link :  https://youtu.be/ygy8I_8zTq8

 

 22. Sesi 3 Rekayasa Modul Inovasi InSIRA'21

Link :  https://meet.google.com/gxm-ehgt-abb

 23. Sembang Santai GOT

 Link : https://youtu.be/5bkEt3Hu180

 

24.  Pengenalan Kepada Analytical Hierchical Processing (AHP) Dalam kajian Sains

        Sosial

Link : https://youtu.be/ueDt_gr9kbo

 

25 . Pengenalan kepada ISM

Link : https://youtu.be/jsdlQ5Cgwa0