PROFIL JABATAN PERANCANGAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI

BIL Gambar Nama Jawatan Telefon /Email
1

 

Dr. Hj Syed Khalid bin Syed Idrus Ketua Jabatan

Tel Pejabat 04-9148300

samb : 385

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

2

  

Ts Dr. Mohd Khairul Nuzul bin Hassan  Timb Ketua Jabatan/ Ketua Unit Dasar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
3

   

Dr. Muhammad Nidzam bin Yaakob Ketua Unit Penyelidikan dan Inovasi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
4

 Dr. Hj Hasim Bin Saa’ri Ketua Unit Hubungan Luar dan Antarabangsa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.