# Gambar Nama Jawatan Telefon/E-mel
Zaimah binti Abdullah Ketua Unit Praktikum

04-9148300 : 367
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Farihah binti Md. Noor @ Jamil  Penyelaras Transformasi 04-9148300 : 367
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nuruliswa binti Abdullah Pegawai Pengurusan 04-9148300 : 367
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Belum diisi Pembantu Tadbir 04-9148300 : 337

  Fauziah binti Said Pembantu Operasi 04-9148300 : 337

PENGENALAN

Unit Praktikum diwujudkan bagi memperkukuhkan amalan profesional perguruan yang merupakan agenda penting institusi.  Hal ini sejajar dengan visi dan misi IPGM iaitu, untuk melahirkan guru yang kompeten dan berjiwa pendidik ke arah pendidikan sekolah bertaraf dunia. Sehubungan dengan itu, Pelan Strategik Transformasi IPG melalui Transformasi IPG telah dilaksanakan bagi mencapai hasrat ini. Melalui Pelan Strategik Transformasi ini, pemantapan amalan profesional telah dilaksanakan bagi meningkatkan kemahiran latihan guru di setiap IPG kampus. Pemantapan amalan profesional ini merangkumi tiga komponen iaitu, Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS), praktikum dan internship. Selain itu, unit ini senantiasa berusaha untuk mengukuhkan hubungan kolaborasi antara IPG dengan institusi luar terutamanya sekolah serta institusi akademik.  Perbincangan dua hala serta perkongsian maklumat bertujuan memantapkan konteks pengajaran dan pembelajaran dalam amalan profesional.

FUNGSI UNIT  

2.1 Melaksanakan dasar Amalan Profesional yang ditetapkan oleh IPGM.

2.2 Merancang dan mengenal pasti penempatan pelajar bagi PBS, praktikum dan Internship.

2.3 Memaklumkan penempatan PBS, praktikum dan Internship kepada JPN dan sekolah-sekolah yang terlibat.

2.4 Merancang dan menguruskan maklumat dan taklimat pengurusan amalan profesional kepada pelajar,pensyarah penyelia dan guru pembimbing.

2.5 Mengurus surat pelantikan pensyarah penyelia praktikum dan guru pembimbing.

2.6 Memastikan pelajar hadir menjalani praktikum mengikut tarikh yang telah ditetapkan.

2.7 Mengurus pengumpulan dan penyimpanan dokumen dan rekod praktikum.

2.8 Mengurus dan membentangkan keputusan praktikum untuk disahkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Induk Amalan Profesionalisme Institut Pendidikan Guru (JKIAPIPG).

2.9 Menganjurkan forum, bengkel dan seminar Amalan Profesional berfokuskan kepada Transformasi Praktikum.

 

MAKLUMAN PELAKSANAAN AMALAN PROFESIONAL 2023  

UNIT PRAKTIKUM IPG KAMPUS DARULAMAN

# PROGRAM KUMPULAN  PERKARA TARIKH
1 PISMP AMB. JUN 2019 ARUS PERDANA  PRAKTIKUM FASA 2 08/09 Jan - 20/21 April 2023
2 PISMP AMB. JUN 2019 B&K PRAKTIKUM FASA 2 15/16 Jan - 08/09 Feb 2023
3 PISMP AMB. JUN 2021 SEMUA PBS 3 12/13 Feb - 16/17 Feb 2023
4 PISMP AMB. JUN 2019 B&K INTERNSHIP 12/13 Mac - 01/02 Jun 2023
5 PDPP AMB. OKT 2022 SEMUA PBS  19/20 Mac - 30/31 Mac 2023
6 PISMP AMB. JUN 2019 ARUS PERDANA INTERNSHIP 30 Apr/2 Mei - 25/26 Mei 2023
7 PISMP AMB. JUN 2022 SEMUA PBS 

11/12 Jun – 22/23 Jun 2023

8 PDPP AMB. OKT 2022 SEMUA PRAKTIKUM 18/19 Jun - 31 Ogos/01 Sept 2023
9 PISMP AMB. JUN 2021 ARUS PERDANA  PRAKTIKUM FASA 1 20/21 Ogos - 16/17 Nov 2023
10 PISMP AMB. JUN 2021 B&K PRAKTIKUM FASA 1 20/21 Ogos - 30 Nov/01 Dis 2023

Pengenalan

Unit Khidmat Pengurusan , IPG Kampus Darulaman ialah unit yang menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan Perjawatan, Pentadbiran, Perkhidmatan dan Kewangan institut. Unit ini diketuai oleh seorang Ketua Unit dengan dibantu oleh Pegawai Eksekutif Kanan yang bertanggungjawab secara langsung terhadap pengurusan dan pentadbiran Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP). Terdapat empat unit utama di bawah Unit Khidmat Pengurusan iaitu Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan yang diketuai oleh Pegawai Eksekutif Kanan, Unit Kewangan Dan Akaun yang diketuai oleh Penolong Akauntan, Unit Pengurusan Fasiliti yang diketuai oleh Ketua Penolong Jurutera dan Unit Teknologi Maklumat yang diketuai oleh Pegawai Teknologi Maklumat.

Visi 

Menyediakan perkhidmatan yang berkualiti serta prihatin terhadap keperluan dan kepuasan pelanggan

Misi

Mewujudkan perkhidmatan yang berkualiti berteraskan budaya mesra, kerja berpasukan dan profesionalisme ke arah kepuasan pelanggan

Fungsi Unit

i) Mengurus pelaksanaan dasar kerajaan, Kementerian Pendidikan dan Institut Pendidikan Guru Malaysia
ii) Memastikan pengurusan pentadbiran dan pelaksanaan tugas-tugas pegawai dan staf mengikut Arahan Perkhidmatan dan Pekeliling-Pekeliling Perkhidmatan yang dikeluarkan dari masa ke masa
iii) Mengurus urusan perjawatan dan perkhidmatan pensyarah dan staf seperti pengesahan jawatan, buku perkhidmatan kerajaan, cuti, pertukaran, pergerakan gaji, pemangkuan, kenaikan pangkat, tindakan tata tertib, lawatan keluar negara, pengisytiharan harta, persaraan dan lain-lain
iv) Menyediakan Anggaran Belanja Mengurus (ABM) setiap tahun serta mengurus , mengawal dan menyediakan laporan perbelanjaan kewangan Institut berpandukan Arahan Perbendaharaan dan Pekeliling Kewangan yang berkuatkuasa
v) Merancang, melaksana dan memantau kerja-kerja pembangunan dan penyelenggaraan Institut selaras dengan spesifikasi kerja yang ditentukan
vi) Menyediakan satu kemudahan kepada semua staf berkaitan dengan teknologi maklumat