Unit Program Pengajian Akademik 

PPISMP Ambilan Jun 2021  

1. Struktur kursus

2. Kalender Akademik Semester Okt 2021- Jan 2022

PDPP (KDC) Ambilan Jun 2021 

1. Kalender Akademik Semester Oktober 2021- Jan 2022 

2. Senarai Nama Pelajar

3. Jadual Waktu Pensyarah dan Kumpulan Pelajar

4. Maklumat Kursus (MK)

5. Video Penataran

Perkara 2- 5 boleh diakses di Google Classroom, Pengurusan PDPP

https://classroom.google.com/c/MzQ3OTU0MDc1MjMz?cjc=23box2n

(Sila gunakan id epembelajaran untuk join GC)

 

Kalender Akademik Sesi Jun-Okt 2021

1. KALENDER AKADEMIK PISMP SEM JUN - OKT 2021

2. KALENDER AKADEMIK  SEPENUH MASA MOD PERDANA & KDC (PDPP & PITO) SEM APRIL - JULAI 2021

3. KALENDER AKADEMIK PDPP AMBILAN JUN 2021 SEM JUN-SEPT 2021

4. PROSEDUR EOMS IPG KPM- PT03- Reka Bentuk dan Penyampaian Kurukulum

5. JADUAL WAKTU (JUN 2021)

 

Bahan Bengkel Pemantapan Pengurusan & Tadbir Urus JKA -3 Feb 2021 (Rabu)

Taklimat Akademik sesi Jan-Mei 2021 

1. Kalender akademik Jan-Mei 2021

2. Template ATP  

 

Unit Pengurusan Pembelajaran Digital

3. Google Drive Sharing Setting Manual