FOTO NAMA JAWATAN KELULUSAN KEPAKARAN
 

Zulkifli bin Mat Isa

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Ketua Jabatan

Ijazah Sarjana Pendidikan
Khas

Ijazah Sarjana Muda
Pentadbiran Perniagaan
dengan Kepujian

Diploma Perguruan Lepas
Ijazah Perdagangan dan
Perakaunan

 Pendidikan Khas
 

Shamsul Rizal bin Khalil

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ketua Unit
Pengembangan
Profesionalisme
Pensyarah
(Ketua Unit
Kanan)

Ijazah Sarjana Pendidikan
(Pendidikan Khas)

Ijazah Sarjana Muda
(Pendidikan Khas) dengan
Kepujian

Sijil Perguruan Asas (Pengajian Melayu)

 Pendidikan Khas
  Harlina binti Ishak Ketua Unit
Akademik/
Pensyarah
Cemerlang

Ijazah Sarjana Pendidikan
Awal Kanak-kanak

Ijazah Sarjana Muda
Pendidikan (Pendidikan Khas)
dengan Kepujian

Diploma Perguruan Khas
Pendidikan Khas (Pemulihan)


Pendidikan Khas
  Suraya binti Bai Pensyarah
Akademik

Ijazah Sarjana Sastera


Ijazah Sarjana Muda
Kemanusiaan dengan
Pendidikan dengan Kepujian

Pendidikan Khas

  Bainah binti Mustafa Pensyarah
Akademik

Ijazah Sarjana Sains
Pengajian Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Pertama

Sarjana Muda
Pengajian Bahasa Melayu
sebagai Bahasa Pertama

Sijil Perguruan Asas (Bahasa
Melayu dan Geografi)

Pendidikan Khas

  Zubaidah binti Mat Nor Pensyarah
Akademik

Ijazah Sarjana Pendidikan
(Pendidikan Khas)

Ijazah Sarjana Muda
Pendidikan (Pendidikan Khas)
dengan Kepujian

 Pendidikan Khas
  Dr.Ang Chai Tin

Pensyarah
Akademik

 

Ijazah Doktor Falsafah PhD
(Pendidikan Khas)


Ijazah Sarjana Sains
(Bimbingan dan Kaunseling)

Ijazah Sarjana Muda
Pendidikan (Pendidikan Khas)

Pendidikan Khas

Pendidikan Kesihatan
dan Reproduktif Murid
Masalah Pembelajaran

  Ainee binti Ahmad  Pensyarah Akademik

Ijazah Sarjana Psikologi
Kaunseling


Ijazah Sarjana Muda Sains
Kemasyarakatan (Antropologi
dan Sosiologi) dengan
Kepujian)

Diploma Perguruan Lepas
Ijazah (Pengajian Melayu dan
Kesusasteraan Melayu)

Pendidikan Khas

  Nor Asiah binti Nasir Pensyarah
Akademik

Ijazah Sarjana Pendidikan
Khas


Ijazah Sarjana Muda Tekstil
Seni Tekstil (Textile Art)


Diploma Perguruan Lepas
Ijazah (Pendidikan Khas)

Pendidikan Khas

  Nazmin binti Abdullah Pensyarah
Akademik

Ijazah Sarjana Pendidikan
(Pendidikan Khas)


Ijazah Sarjana Muda
(Pendidikan) Bahasa Inggeris


Diploma Perguruan Lepas
Ijazah (Bahasa Inggeris dan
Pendidikan Jasmani)

  Pendidikan Khas