Profil Pensyarah Jabatan Teknologi Pendidikan

# Gambar Nama Jawatan Telefon/E-mel

1.


DR Muhamad Fariduddin b. Wajdi Anthony

 

 

Ketua Jabatan Teknologi Pendidikan

 

 

04-9148300: 381-Jabatan

04-9148300: 354-Bilik KJ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
i
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 2.    DR Siri Sena b. Baba Hamid Timbalan Ketua Jabatan Teknologi Pendidikan

 

04-9148300: 318
siriThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 3. Mohd Azman bin Basirun

Pensyarah Akademik
Ketua Unit Pengurusan Sumber 

04-9148300: 318
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4.   Sharifah Wahidda Haneem binti Syed Jamalil

Pensyarah Akademik
Ketua Unit TMK 

04-9148300: 318
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 5. Noormawati binti Razali Pensyarah Akademik

04-9148300: 318
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6.   Asmalinda binti Adnan Pensyarah Akademik

04-9148300: 318
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.