Profil Pensyarah Jabatan Teknologi Pendidikan

# Gambar Nama Jawatan Telefon/E-mel

1.


DR Muhamad Fariduddin b. Wajdi Anthony

 

 

Ketua Jabatan Teknologi Pendidikan

 

 

04-9148300: 381-Jabatan

04-9148300: 354-Bilik KJ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
i
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 2.    DR Siri Sena b. Baba Hamid Timbalan Ketua Jabatan Teknologi Pendidikan

 

04-9148300: 318
siriThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3.   Noormawati binti Razali  Pensyarah Akademik04-9148300: 318
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4.   Sharifah Wahidda Haneem binti Syed Jamalil Pensyarah Akademik


04-9148300: 318
swhaneemThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.