Pada 7 Jun hingga 23 Jun 2024, satu program pertukaran pelajar telah dijalankan antara Institut Pendidikan Guru (IPG) Kampus Darulaman dan IPG Kampus Batu Lintang. Program ini melibatkan seramai 20 orang pelajar PISMP ambilan Jun 2021/2026 dari kedua-dua kampus. Program ini bertujuan untuk memberikan peluang kepada pelajar untuk mengikuti Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) 2 di sekolah-sekolah sekitar Sarawak dan Kedah. Melalui program ini, pelajar dapat menimba pengalaman berharga dalam suasana pembelajaran yang berbeza serta memahami budaya dan kaedah pengajaran yang berbeza di kedua-dua negeri.

Program pertukaran pelajar antara IPG Kampus Darulaman dan IPG Kampus Batu Lintang ini telah berjaya mencapai matlamatnya. Program ini tidak hanya memperkaya pengalaman akademik pelajar, tetapi juga mengeratkan hubungan antara kedua-dua institusi pendidikan guru ini. Diharapkan program seperti ini akan terus dianjurkan pada masa hadapan untuk manfaat yang lebih besar kepada pelajar dan institusi.

Gambar-gambar aktiviti lanjut boleh diikuti di Laman Facebook Rasmi IPG KAmpus Darulaman