Bengkel Kerja Pendedahan Rancangan Pendidikan Individu (RPI) Siri 1 anjuran Jabatan Pendidikan Khas IPG Kampus Darulaman  telah dikenalikan pada 13 September 2023 bertempat di Anjung Bestari Pusat Sumber IPGKDA. Program ini melibatkan 113 orang pelajar major  Pendidikan Khas termasuk 8 orang pelajar elektif pendidikan khas. 

Bangkel ini diadakan bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar tentang pengoperasian RPI, amalan pelaksanaan RPI di sekolah dan organisasi kerajaan. Pendedahan pengoperasian RPI ini telah disampaikan oleh Penolong Pengarah Sektor Pendidikan Khas Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) Kedah merangkap Jurulatih Kebangsaan (RPI) iaitu Puan Morni Bt Mohamad.