Bicara Negara "Kedah-Pulau Pinang: Kemelut Dalam Penyelesaian" merupakan satu program di bawah Unit Sejarah, Jabatan Sains Sosial. Program ini adalah di bawah kursus MPU3122 Hubungan Etnik. Program ini telah melibatkan seramai 495 orang pelajar PISMP Ambilan Jun 2020. Penceramah Jemputan terdiri daripada Prof. Dr. Mohd Azizuddin bin Mohd Sami daripada UUM dan En. Mohd Kasturi Nor bin Abd Aziz daripada UNIMAP. Semua pelajar telah mendapat manfaat dan pencerahan tentang isu yang berlaku berkaitan Kedah-Pulau Pinang serta membantu mereka untuk memahami dengan lebih mendalam tentang Sejarah dan Perlembagaan Malaysia.