Pada 5 hingga 6 Mei 2024, Jawatankuasa Pembangunan Professionalisme Berterusan (PBB) telah menganjurkan program kursus bertajuk “Memahami dan Melaksanakan ISO 21001:2018”. Kursus ini bertujuan untuk memberi pemahaman mendalam tentang sistem pengurusan organisasi pendidikan berdasarkan piawaian ISO 21001:2018.

Berikut adalah butiran mengenai program tersebut:

  • Tarikh: 5 hingga 6 Mei 2024
  • Lokasi: Bilik Sri Mas 1, POLIMAS Kedah
  • Peserta: 64 orang pensyarah

ISO 21001:2018 adalah piawaian antarabangsa yang bertujuan untuk membantu institusi pendidikan meningkatkan kualiti pengurusan dan prestasi organisasi. Dalam kursus ini, peserta akan memahami konsep, prinsip, dan amalan terbaik yang diperlukan untuk melaksanakan sistem pengurusan pendidikan yang berkesan.

Kursus ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam antentang ISO 21001:2018 dan bagaimana ia berkaitan dengan pengurusan organisasi pendidikan. Peserta akan belajar bagaimana melaksanakan amalan terbaik berdasarkan piawaian ini dalam konteks institusi pendidikan. Dengan mematuhi ISO 21001:2018, institusi pendidikan dapat meningkatkan kualiti pengurusan dan memberikan manfaat yang lebih baik kepada pelajar dan masyarakat.

Semoga kursus ini memberi manfaat kepada semua peserta dan membantuIPG Kampus Darulaman terus maju dalam penyediaan pendidikan berkualiti. Tahniah kepada pihak pengurusan dan peserta yang telah mengambil bahagian!