Semua pelajar PISMP Semester 1 Tahun 1 Ambilan Jun 2021, PISMP Semester 1 Tahun 2 Ambilan Jun 2020, PISMP Semester 1 Tahun 3 Ambilan Jun 2019 kumpulan Bimbingan dan Kaunseling dan PISMP Semester 1 Tahun 4 Ambilan Jun 2018 kumpulan Bimbingan dan Kaunseling dikehendaki menghadiri taklimat Peperiksaan Oktober 2021 (OBT) secara dalam talian pada 3 OKTOBER 2021 (AHAD) masa 9.30 PAGI. Kehadiran diwajibkan dan direkodkan.

Jadual Peperiksaan (Download)