Tarikh

Program/ Aktiviti Utama

Kumpulan Sasar &

Bil. Peserta

Tempat

Pengerusi/

Perasmi

15-16 Februari  2023

Bengkel Aplikasi Mikrobit

48 Pelajar Elektif RBT

3 Pensyarah RBT

IPGKDA

Ts Dr Ros Eliana Ahmad Zuki/ / Ketua Jabatan JSTEM

 

01 Mac 2023

Aplikasi MOCC Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Biologi Pelajar Sains

10 Pelajar Elektif Sains

USM, Pulau Pinang

Pn Haslina Japri/Ketua Jabatan JSTEM

 

05 Julai 2023

Bengkel Penggunaan Perisian Dinamik Pengajaran dan Pembelajaran Matematik dan Sains

35 Pelajar Elektif Matematik dan Sains

3 Pensyarah

IPGKDA

Hj. Dzulfazli Othman/ Ketua Jabatan JSTEM

PENGENALAN

Jabatan Sains, Teknologi, Kejuruteraan dam Matematik (JSTEM) ditubuhkan pada tahun 2023 sebagai kelangsungan kepada pemantapan bidang STEM dari Jabatan Sains dan Matematik (JSM) yang sedia ada serta memenuhi kehendak penstrukturan semula IPG Kampus Darulaman (IPGKDA). JSTEM merupakan wahana IPGKDA untuk mengendalikan kursus elektif teras berkaitan bidang Sains, Matematik dan Reka Bentuk Teknologi (RBT) untuk Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP) dan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP). JSTEM terdiri daripada tiga unit, iaitu Unit Sains, Unit Matematik dan Unit RBT. Matlamat utama JSTEM adalah untuk melatih dan melahirkan insan guru berilmu, berkemahiran, kreatif, inovatif dan berwawasan dalam pengetahuan dan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu, teori pembelajaran, bahan kurikulum, pentaksiran, pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran berkesan yang berkaitan dengan bidang Sains, Matematik dan RBT sekolah rendah. Dengan perkembangan dan kemajuan dunia yang semakin pesat, JSTEM perlu menyediakan diri untuk melahirkan insan guru yang benar-benar kompeten sesuai dengan keperluan Pendidikan Abad Ke-21 (PAK 21). JSTEM akan terus komited dalam membangunkan tahap profesionalisme dan budaya kerja cemerlang ahli-ahlinya.

 

FUNGSI JABATAN

 1. Melaksanakan pelan strategik jabatan sesuai dengan Pelan Pembangunan Pendidikan
  2013 - 2025, Pelan Transformasi IPG 2016 - 2025 dan Pelan Strategik IPGK Darulaman
  2020 – 2025.
 2. Melaksanakan kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) selama empat tahun bagi subjek elektif.
 3. Melaksanakan kurikulum Lestari Alam Sekitar bagi semua ambilan Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda (PPISMP) Pendidikan Khas.
 4. Melatih pelajar dalam Program Inovasi dan penyelidikan STEM.
 5. Membimbing dan membantu pelajar semasa praktikum dan menyempurnakan pentaksiran berterusan.
 6. Mengendalikan kursus berkaitan dengan STEM dalam Pendidikan yang dianjurkan oleh Unit Pembangunan Latihan  (UPL).
 7. Menguruskan kemudahan bagi lapan Makmal Sains, Makmal Matematik, Makmal RBT  serta Studio Sains.

 

 

 

 

PENSYARAH AKADEMIK

#

GAMBAR

NAMA JAWATAN TELEFON/EMEL
1    

Hjh Saruvari binti Badru Duja Khan

 

 

Ketua Jabatan

04-9148300:350 (Jabatan)
04-9148300:351 (Bilik KJ)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 2    

Dr. Rusmawati binti Othman

 

Timbalan Ketua Jabatan

Ketua Unit Sains

04-9148300:350 (Jabatan)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Hj Dzulfazli bin Othman

Ketua Unit Matematik  

04-9148300:350 (Jabatan)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 4    

Ts Dr Ros Eliana binti Ahmad Zuki

 

Ketua Unit RBT

04-9148300:350 (Jabatan)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         
         

 STAF SOKONGAN PENGURUSAN MAKMAL

 

 1  

Masrizan bin Mohamad                                                                                    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
04-9148300:331 (Makmal)

 2  

Zamizah binti Marzuki                                                                                      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
04-9148300:331 (Makmal)

 

 3  

Siti Nurziha binti Ramli                                                                                    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
04-9148300:331 (Makmal)